รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไฟเขียว ให้แท็กซี่ปรับราคาค่าโดยสาร ใน 10 กิโลเมตรแรก ขึ้นอีกกิโลเมตรละ 50 สตางค์

จากกรณีที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ เคยยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ กับทางภาครัฐ คือขอปรับขึ้นค่าโดยสาร รับสภาวะเงินเฟ้อ การขอยกเลิกใช้แท็กซี่ OK ที่มีการเก็บค่าใช้ระบบจากผู้ขับขี่รายเดือนคนละ 350 บาท การขอขยายอายุจดทะเบียน เป็น 12 ปี และขอขึ้นค่าเซอร์ชาร์จ และค่าขนสัมภาระของแท็กซี่ที่วิ่งในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หารือผู้ประกอบในประเด็นดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า ค่าโดยสารที่เก็บตามมิเตอร์ จะยังคงไว้ที่ 35 บาท แต่ให้ปรับขึ้นสำหรับค่าโดยสาร กิโลเมตรที่ 1-10 จากกิโลเมตรละ 6 บาท เป็น 6.50 บาท แต่กิโลเมตรที่ 10 - 80 ให้เก็บอัตราเดิม โดยการปรับราคาค่าโดยสารจะมีผลภายในระเวลา 1 เดือน

นายศักดิ์สยาม ยังให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหม่ที่มาทดแทนแท็กซี่ OK ภายใน 1 เดือน หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 ตุลาคมนี้ ส่วนแท็กซี่ VIP ที่มีการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น วันนี้จะอนุมัติให้บุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียน เพื่อให้บริการแท็กซี่ VIP ได้ เพียงแต่ต้องพัฒนาคุณภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด