ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั่วทั้ง 13 อำเภอ ในจังหวัดนราธิวาส ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขยายวงกว้าง โดยน้ำจากแม่น้ำสุไหงโก-ลก เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่ลุ่ม 2 อำเภอแล้ว

บรรยากาศโดยทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวานนี้ ยังคงมีฝนตกทั่วทั้ง 13 อำเภอ โดยฝนตกไม่หนักมากเหมือนเมื่อ 2 - 3 วันก่อน แต่ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาส่งผลให้แม่น้ำสุไหงโก-ลก ล้นตลิ่ง

และไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ที่ปลูกสร้างอยู่ที่ราบลุ่ม ริมตลิ่งของแม่น้ำสุไหงโก-ลก ช่วงบริเวณชุมชนท่าประปา เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จำนวน 15 ครัวเรือน ระดับน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 20 - 40 เซนติเมตร ชาวบ้านต้องเดินลุยน้ำเข้าออกจากบ้านพัก

นอกจากนี้ ยังพบว่า น้ำในแม่น้ำสุไหงโก-ลก ไหลลงสู่ทะเลด้านปากอ่าว พื้นที่อำเภอตากใบ ค่อนข้างช้า โดยช่วงเขตรอยต่อระหว่างตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก กับตำบลนานาค อำเภอตากใบ มวลน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมสวนยางพารา และบ้านเรือนของประชาชน ที่ปลูกสร้างอยู่ในที่ราบลุ่ม กว่า 20 ครัวเรือน

โดยเฉพาะบริเวณบ้านแฆแบ๊ะ หมู่ 1 ตำบลนานาค อำเภอตากใบ ระดับน้ำท่วมสูงเฉลี่ย 30 เซนติเมตร คาดว่า น้ำจะลดระดับลง และสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2 - 3 วันหากไม่มีฝนตกลงมาอีก

น้ำท่วมพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เริ่มขยายวงกว้าง 2 อำเภอแล้ว