กรมสรรพสามิต เตรียมเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกกฎหมาย หลังสถานทูต 7-8 ประเทศ ร้องนักท่องเที่ยวมาไทย ถูกจับ

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เผยว่า กรมสรรพสามิตพร้อมเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า ให้นำเข้ามาบริโภคถูกต้อง ซึ่งโดยหลักการแล้วภาษีตัวบุหรี่เก็บอัตราสูงสุดในปัจจุบัน ตามปริมาณมวนละ 1.20 บาท และตามมูลค่า 40% ส่วนตัวเครื่องสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 30% ของราคา

เบื้องต้น พบว่าบุหรี่ไฟฟ้ามี 3 ประเภท คือ 1.บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต เติมน้ำยาไม่ได้ / 2.บุหรี่ไฟฟ้าที่แบบเติมตัวน้ำยา และ 3. บุหรี่ไฟฟ้าที่ใช้ยาสูบคล้ายบุหรี่ซิกาแรต ใช้นวัตกรรมให้ความร้อน มีตัวมวนยาสูบ

ทั้งนี้ การเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และ 3 ทำได้ง่าย เพราะมีความชัดเจน แต่สำหรับประเภทที่ 2 ที่เป็นแบบน้ำ อาจจะต้องให้หน่วยงานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เข้ามาช่วยดูว่าส่วนประกอบของน้ำผสมด้วยสารอะไรบ้าง

นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสินค้าที่ทั่วโลกบริโภคอย่างถูกกฎหมาย โดยที่ผ่านมา สถานทูต 7-8 ประเทศ ได้ร้องเรียนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาไทยถูกจับเพราะนำบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามา ทำให้ต้องแก้ปัญหาดังกล่าว

กรมสรรพสามิต เตรียมเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า