เทศบาลโคราช เดินหน้าสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะมูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท แก้ปัญหาขยะล้นเมือง ตามนโยบาย คสช. เผยมีเอกชนเสนอร่วมลงทุน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายบุญเหลือ เจริญวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา เปิดเผยถึงความคืบหน้า โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของเทศบาลนครนครราชสีมาว่า ตามนโยบายการผลิตไฟฟ้าจากขยะชุมชนของกระทรวงมหาดไทย และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ขณะนี้เทศบาลนครนครราชสีมา กำลังดำเนินการผลักดันโครงการร่วมลงทุนก่อสร้างเตาเผาขยะเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือโรงไฟฟ้าพลังขยะ มูลค่าลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาท รองรับปริมาณขยะ 500 ตันต่อวัน มีกำลังผลิตกระแสไฟฟ้า 9.3 เมกะวัตต์ เป็นโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 ในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้บริหารดำเนินการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยศูนย์ที่ 3 จังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับกำจัดขยะจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบไปด้วย อ.เมืองนครราชสีมา อ.ขามทะเลสอ และ อ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อแก้ปัญหาขยะที่ตกค้างอยู่ขณะนี้กว่า 5 แสนตัน

โดยล่าสุดทางทางเทศบาลนครนครราชสีมา ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าขยะดังกล่าวจากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน หรือ TOR เพื่อหาผู้รับเหมาเอกชนที่จะเข้ามาดำเนินการ คาดว่าภายในเดือนสิงหาคมนี้ ทางเทศบาลนครนครราชสีมา จะสามารถลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 2 ซึ่งเป็นข้อตกลงเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้พื้นที่ดำเนินการโครงการ จากนั้นคาดว่าเดือนพฤศจิกายนนี้ จะประกาศหาผู้ลงทุนได้ และใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 3 ปี หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคาดว่าจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานขยะได้ประมาณปี 2565

สำหรับรูปแบบการลงทุน ภาคเอกชนจะเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ภายในระยะเวลาสัญญา 25 ปี มีรายได้เป็นกระแสไฟฟ้าจำหน่ายเข้าระบบสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) โดยตรง รวมทั้งรายได้จากค่าธรรมเนียมกำจัดขยะ ในอัตราประมาณ 400 บาทต่อตัน ทำให้โครงการมีความเป็นไปได้ทางการเงิน และเอกชนมีความสนใจที่จะลงทุนเป็นจำนวนมาก

ส่วนสถานที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 1 ที่ราชพัสดุในราชการกองทัพบก สนามยิงปืนหนองปรือ กองทัพภาคที่ 2 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยกองทัพภาคที่2 ได้อนุญาตให้เทศบาลนครนครราชสีมา ใช้พื้นที่ในการกำจัดขยะเพิ่มอีกจาก 80 ไร่ รวมเป็น 153 ไร่แล้ว ทำให้ไม่มีปัญหาเรื่องที่ตั้งโครงการอย่างแน่นอน ซึ่งโครงการระบบกำจัดขยะมูลฝอย ระยะที่ 2 นี้จะประกอบกอบด้วย พื้นที่ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าขยะ บ่อพักน้ำ บ่อสำรองน้ำใช้ และทางกองทัพภาคที่2 ยังอนุมัติให้ใช้พื้นที่อีก 50 ไร่ เพื่อเป็นบ่อฝังกลบขยะชั่วคราว และรองรับขยะที่เข้ามาจำนวนมากทุกวัน