ชาวหนองบัว 200 คน ยื่นศาลปกครอง ให้ยกเลิกก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ

กลุ่มเครือข่ายชาวบ้าน ต.หนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ จำนวน 200 คน พร้อม ผู้ประสานงานเครือข่าย เดินทางมายื่นหนังสือขออำนาจศาลปกครองจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง ขอคัดค้านและไม่ให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะแปรรูป (RDF) บริเวณหมู่ 17 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขออำนาจศาลให้ยกเลิกการก่อสร้างโรงงาน พร้อมให้โรงงานทำประชาพิจารณ์กับชาวบ้านใหม่

ทั้งนี้ โรงงานแห่งนี้ ชาวบ้านได้คัดค้านกันมาตั้งแต่ปี2560แล้ว แต่โรงงานก็ยังก่อสร้างต่อไป โดยระบุว่า เนื่องจากทางกลุ่มผู้คัดค้านมีความเดือดร้อน และวิตกกังวล เกี่ยวกับการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะแปรรูป (RDF) ของบริษัททรู เอ็นเนอร์จี จำกัด

สำหรับข้อคัดค้าน เนื่องจาก ความไม่ถูกต้องเหมาะสม และไม่โปร่งใสของการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เที่ตั้งของโรงไฟฟ้าฯ ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะ ที่เป็นแหล่งน้ำดิบของน้ำประปาของอำเภอหนองบัว โรงไฟฟ้าตั้งอยู่บริเวณใกล้ชุมชน รวมถึงกังวลเรื่องการควบคุมสารเคมีที่อาจกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมถึงธรรมชาติ ระบบนิเวศ วิถีชุมชน และเศรษฐกิจ ของอำเภอหนองบัว

ชาวหนองบัว 200 คน ยื่นศาลปกครอง ยกเลิกก่อสร้างโรงไฟฟ้าขยะ