สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เสนอ คสช.ใช้อำนาจตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก.เตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า

การดำเนินการตามนโยบายเรียกคืนที่ดินของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. ล่าสุดทางสปก.ได้ทำร่างประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เพื่อใช้อำนาจตามมาตรา 44 เรียกคืนที่ดิน ส.ป.ก. แล้วเสร็จตามคำสั่งของ พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเตรียมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี หรือครม. ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้

โดยในคำสั่งจะทำแผนที่แนบท้ายทั้ง 25 จังหวัดใน 425 แปลงที่ครอบครองมากกว่า 500 ไร่ พื้นที่รวมทั้งหมด 428,390 ไร่ หลังจากประกาศใช้แล้ว จะมีผลให้ผู้ครอบครองที่ดินดังกล่าวต้องมาแสดงตัว และเมื่อตรวจสอบเสร็จจะขอกำลังทหารและฝ่ายความมั่นคงเข้าเคลียร์พื้นที่ เพื่อนำมาจัดให้กับเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินทำกินในรูปสหกรณ์ ขณะที่เป้าหมายต่อไปคือผู้ครอบครองตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป

ขณะเดียวกันทางสปก. เตรียมเรียกคืนที่สปก.จากวัดป่าหลวงตาบัว จังหวัดกาญจนบุรี ที่ขอใช้พื้นที่391ไร่ โดยจะอนุญาตให้ใช้เฉพาะพื้นที่ที่จะใช้ในกิจกรรมของสงฆ์เท่านั้น หากตรวจสอบพบว่าทำกิจกรรมที่ขัดกับกฎหมายสปก. ในขณะที่ดินที่วัดบุกรุกอีก 931ไร่ จะดำเนินการตามกฎหมายโดยยึดคืนพื้นที่ทั้งหมดเพื่อนำมาจัดให้เกษตรกรต่อไป สปก. โดยพื้นที่บุกรุกสปก.จังหวัดกาญจนบุรี ได้แจ้งความต่อตำรวจภูธรไทรโยคแล้ว