ชาว อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ร้องเสาไฟฟ้าแรงสูงเอียงใกล้จะล้มนานหลายเดือน แต่ยังไม่เข้าแก้ไข หวั่นล้มทำไฟฟ้ารั่วชาวบ้านเกิดอันตราย และได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง

ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตพื้นที่ ตำบลช่องเม็ก และ ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ร้องเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาดความสูง 12 เมตร บริเวณริมถนนเส้นความมั่นคงทางหลวง 2396 ใกล้กับทางเข้าบ้านหนองแสง เกิดโน้มเอียง 30 องศา ซึ่งเกิดขึ้นมานานหลายเดือน หวั่นเกิดอันตราย และ ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จำนวน 24 หมู่บ้านเดือดร้อน

รวมถึงอุตสาหกรรมโรงงานขนาดเล็กที่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลาด้วย ซึ่งชาวบ้านอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายอำพันธุ์ เอื้อเฟื้อพันธุ์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สาขาย่อยสิรินธร กล่าวว่า ทางกฟภ.สาขาย่อยสิรินธร รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว แต่ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เนื่องจากเสาไฟฟ้าดังกล่าวอยุ่ใกล้แหล่งน้ำ เกรงจะเสี่ยงอันตรายต่อพนักงาน รวมถึง ไม่มีเครื่องมือ และ อุปกรณ์ที่จะสามารถปรับเสาไฟฟ้าได้

ซึ่งทาง กฟภ.สาขาย่อยสิรินธร ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยส่งเรื่องไปยังกฟภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ซึ่งเป็นสำนักงานต้นสังกัดเพื่อให้เข้ามาแก้ไข และ ปรับเสาไฟฟ้าให้กลับเป็นปกติแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบรับว่าจะเข้าดำเนินการช่วงไหน

ส่วนสาเหตุที่ทำให้เสาไฟฟ้าเกิดเอียง เนื่องจากในฤดูฝนที่ผ่านมาเกิดน้ำเซาะดินบริเวณโคลนเสาไฟฟ้า ทำให้ดินทรุดตัวจึงส่งผลให้เสาไฟฟ้าเอียงดังกล่าว

เสาไฟฟ้าเอียงจะล้มนานหลายเดือน วอนหน่วยงานแก้ไข