สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 จังหวัดอุบลราชธานี สั่งย้าย 3 ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเขมราฐ ไปช่วยงานนอกพื้นที่แล้ว หลังมีนักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะครู รวมตัวขับไล่ โดยอ้างเหตุผลว่า ปฏิบัติหน้าที่ไม่โปร่งใส

ความคืบหน้ากรณี นักเรียน ผู้ปกครอง และ คณะครู กว่า 1,000 คน ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในอำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รวมตัวกัน ชูป้าย ขับไล่คณะผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่ง ตั้งแต่ ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา เพราะมองว่า ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่โปร่งใสนั้น

ล่าสุด นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 ได้มีคำสั่งให้ ผู้อำนวยการโรงเรียนดังกล่าว ไปช่วยปฏิบัติงาน ที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2560 แล้ว ส่วน รองผู้อำนวยการ อีก 2 คน ให้ไปช่วยปฎิบัติงาน ที่ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารในระหว่างวันที่ 17 – 30 พฤศจิกายน 2560

เพื่อต้องการลดแรงกระเพื่อม และ เหตุเผชิญหน้าระหว่างผู้บริหารกับกลุ่มนักเรียน ที่ออกมาขับไล่ ซึ่งเป็นการย้ายไปช่วยปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว เพื่อรอผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 29 โดยคณะกรรมการ จะเร่งพิจารณาสอบสวนข้อเท็จข้อร้องเรียนให้ครบถ้วน และ เป็นธรรมทั้งสองฝ่าย

ทั้งนี้ ความขัดแย้งดังกล่าวเกิดขึ้น ภายในโรงเรียนแห่งนี้ มาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ซึ่งกลุ่มนักเรียน ได้ออกมาต่อต้านและขับไล่คณะผู้บริหารมาแล้วครั้งหนึ่ง โดยมีข้อร้องเรียนทั้งหมด 14 ข้อ พิจารณาไปแล้ว 12 ข้อ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและความไม่โปร่งใส แต่ยังให้คณะผู้บริหารทั้งสามคนยังคงทำงานในพื้นที่ต่อไป ก่อนที่กลุ่มนักเรียน จะมีการรวมตัวกันอีกครั้ง

สั่งย้าย 3 ผู้บริหารโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ อุบลฯ ออกจากพื้นที่ หลังนร.รวมตัวขับไล่