ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้าน และถนนกว่า 300 เมตร ใน จ.เลย

จังหวัดเลยมีฝนตกทั่วพื้นที่ตั้งแต่ค่ำจนถึงเช้า ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำ ลำคลอง เพิ่มปริมาณอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะถนนทางเข้าหมู่บ้านนาแปน บ้านเลิศ อำเภอภูกระดึง เกิดน้ำท่วม สูงประมาณ 1 เมตร น้ำไหลหลากถนนสูงกว่า 300 เมตร ชาวบ้านไม่สามารถสัญจรได้

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เทศบาล อบต. ตำรวจ สภ.ภูกระดึง ได้เร่งให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกให้กับชาวบ้าน โดยผู้ใช้รถยนต์ ให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นแทน ทางฝ่าย

นายประมวล ลาภจิตต์ หัวหน้า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลย บอกว่า ทุกพื้นที่ของ จังหวัดเลย เกิดฝนตกหนัก เกิดน้ำท่วมไหล่ ถนนหลายสาย สูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร

และอีกส่วนมาจากการก่อสร้างและซอมแซมถนน ทำให้น้ำไม่สามารถไหล่ผ่านไปได้ ขณะนี้ได้ให้บริผู้รับเหมาเร่งเปิดทางน้ำแล้ว โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง

จ.เลย ฝนตกหนัก น้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้าน