ราชวงศ์แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เสด็จพระราชดำเนิน ไปยังพระที่นังดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วานนี้ (20ธ.ค.) เวลา 14.42 น.สมเด็จพระอัยยิกา เกซัง โชเดน วังชุก เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระปิตุ ฉาเปมา ลา-ดน วังชุก ในสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก แห่งภูฏาน (พู-ตาน) ไปยังอาคารสำนักราชเลขาธิการทรงพระอักษรถวายความอาลัย และ ทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดหลวง ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สมเด็จพระอัยยิกา เกซัง โชเดน วังชุก เป็นสมเด็จพระราชินีในสมเด็จพระราชาธิบดี จิกมี ดอร์จี วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ ที่ 3 แห่งภูฏาน

ครองราชย์ระหว่างปี 2495 - 2515 และเป็นพระราชมารดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ซิงเย วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีพระองค์ที่ 4 แห่งภูฏาน พระราชบิดาในสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานพระองค์ปัจจุบัน

'ราชวงศ์ภูฏาน' ถวายราชสักการะพระบรมศพ' ในหลวง ร.9