"สมศักดิ์" เผย ร่างกฎกระทรวงแก้ครอบครองยาบ้าเหลือ 1 เม็ด เข้า ครม. วันนี้ คาดเดือนนี้ประกาศใช้ได้ เชื่อ แก้ปัญหายาเสพติดสำเร็จทุกฝ่ายร่วมมือกัน เตรียมเปิดฟังความเห็นคัดค้าน-เห็นชอบ กัญชา กลับเป็นยาเสพติด ในเว็บไซต์ ภายใน 15 วัน

วันที่ 11 มิ.ย. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษ และวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันนี้ ซึ่งเป็นการลดปริมาณยาเสพติด จาก 5 เม็ด เป็น 1 เม็ด และคนที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ติดยาเสพติดมีสิทธิขอบำบัดได้ แต่คนที่ไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้ติดยาก็ต้องถูกดำเนินคดี ทั้งนี้ หากที่ประชุม ครม. เห็นชอบ ก็ต้องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจความเรียบร้อย ก่อนส่ง กลับมาที่ ครม. ถึงจะประกาศได้ คาดว่าในเดือนนี้จะจบเรียบร้อย และจะมีการประกาศชัดเจน

หากปรับลดยาบ้าเหลือ 1 เม็ด สถานการณ์ยาเสพติดจะดีขึ้นหรือไม่ นายสมศักดิ์ กล่าวว่า เน้นไปที่ผู้ขาย หรือผู้ค้า ที่อย่าให้เสียเปล่า ซึ่งในอดีตที ยาบ้า 5 เม็ด หรือสมัครใจบำบัด ก็ได้รับการบำบัด แต่วันนี้จะต้องได้ผู้ค้าเข้ามา 1 คน และกระบวนการยึดทรัพย์สามารถยึดย้อนหลังได้ รวมถึงมรดกเก่า ส่วนขั้นตอนจะสมบูรณ์อย่างไรขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยร่วมมือกัน ซึ่งกฎหมายเปิดช่องทางเรื่องการให้รางวัลคนทำคดีจนถึงขั้นตอนการสั่งฟ้อง ที่จะได้รางวัลถึงร้อยละ25 ส่วนผู้แจ้งเบาะแส ก็จะได้รับรางวัลร้อยละ 5 เช่นกัน ดังนั้นต้องช่วยกัน เพราะขณะนี้มีเครื่องมือทำงานครบแล้ว

ส่วนกรณีเรื่องม็อบกัญชาคัดค้านไม่ให้นำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติด นายสมศักดิ์ กล่าวว่า จะรับฟังความเห็นทั้งสองฝ่าย แต่หากจะรับฟังคนเดียวคงไม่เป็นธรรม โดยจะนำร่างประกาศขึ้นเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมาย สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข จะขึ้นผ่านเว็บไซต์ของ อย. และกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ที่เปิดให้ผู้สนับสนุน และผู้คัดค้าน แสดงความเห็นผ่านเว็บไซต์ได้ โดยให้เวลา 15 วัน และจะเอาความเห็นโดยรวมมาปรับแก้ หรือยกเลิกตามข้อเสนอ โดยจะต้องฟังในหลายมุม ถ้าไม่เห็นด้วยก็ยกเลิก และไปเดินทางอื่น หรือออกเป็นกฎหมายว่าจะให้กัญชาทำอะไรได้บ้าง และเขียนข้อห้าม ให้กัญชากลับไปเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ โดยออกเป็นประกาศผ่านกระทรวงสาธารณสุข แต่ต้องรับฟังความเห็นจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. หากเห็นด้วยก็สามารถประกาศได้เลยไม่ต้องผ่านที่ประชุม ครม.