ชมพู อทิตา ตัวแทนนักแสดงช่อง 8 ปลื้มปีติ ได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล

วันที่ 9 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2567 ต่อผู้มีอุปการคุณ โดยมี ชมพู-อทิตา พยัคฆ์ ตัวแทนนักแสดงจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครืออาร์เอส กรุ๊ป เข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานัทมหิดล เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 8 (9 มิถุนายน) ผู้พระราชทานกำเนิด “แพทย์จุฬาฯ” ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดย ชมพู อทิตา เปิดเผยว่า "วันนี้ชมพูรู้สึกปลื้ม ปีติมาก ๆ ที่เราเป็นตัวแทนของนักแสดงช่อง 8 ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ รับเสด็จ และรับพระราชทานเข็มที่ระลึกวันอานันทมหิดล จากพระหัตถ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอานันทมหิดล ประจำปี 2567 ในฐานะผู้มีอุปการะคุณ อย่างใกล้ชิดพระองค์มาก ๆ และที่ผ่านมาเราก็ดีใจมากที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมทำบุญ เป็นกระบอกเสียงออกรับบริจาคร่วมกับนิสิตแพทย์ กับโครงการ From Hands To Heart สองมือห่วงใย ดวงใจผูกพัน เพื่อรายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล, มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก สภากาชาดไทย, ช่วยเหลือพระภิกษุอาพาธ - ผู้ป่วยยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, กิจกรรมจิตอาสา สโมสรนิสิตคณะเเพทยศาสตร์ จุฬาฯ, สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และโครงการ “หัวใจ 3D” ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

จะเห็นว่า การบริจาคครั้งนี้ได้ช่วยเหลือหน่วยงานและผู้คนได้เยอะมาก ๆ และขอบคุณโอกาสดี ๆ แบบนี้ ที่จะทำให้เราน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ซึ่งได้สร้างคุณูปการอย่างใหญ่ยิ่งต่อวงการแพทย์และการศึกษาอีกด้วยค่ะ"