เปิดเอกสาร คณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความ "บิ๊กโจ๊ก" ออกจากราชการ ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสอบสวน

วันที่ 28 พ.ค.2567 มีการเผยแพร่ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องการดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ กรณีการสั่งให้พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผบ.ตร. ออกจากราชการเพื่อรอฟังผลการพิจารณาทางวินัย

มีเนื้อหาระบุว่า กรณีนี้ เห็นได้ว่าการสั่งให้ข้าราชการตำรวจรายนี้ออกจากราชการไว้ก่อน หากเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำชองคณะกรรมการสอบสวนที่ตั้งขึ้น ย่อมจะทำให้การพิจารณาเหตุแห่งการกระทบสิทธิของผู้นั้น และความจำเป็นที่จะต้องสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนชอบด้วยกระบวนการตามกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ถูกสอบสวน และการนำความกราบบังคมทูลตามมาตรา 140 วรรคหนึ่ง ย่อมเป็นไปโดยชอบธรรม

ในเอกสารมีเนื้อหา ดังนี้..