สถานทูตไทยในอิสราเอลเตือนคนไทย ระมัดระวัง ทำตามคำสั่งทางการเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 14 เมษายน สถานเอกอัครราชทูตไทยในเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ได้ออกประกาศแจ้งแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามคำประกาศของรัฐบาลอิสราเอล หลังเกิดเหตุโจมตีตอบโต้กลับจากอิหร่านต่ออิสราเอล ในช่วงเช้าวันที่ 14 เมษายน ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยตามประกาศของรัฐบาลอิสราเอล และขอให้ทุกท่านระมัดระวังตนเอง และปฏิบัติตามคำสั่งทางการท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด หากได้ยินเสียงไซเรน ขอให้ทุกท่านรีบเข้าห้องหลบภัยในทันที

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแจ้งแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.67 เวลา 23.00 น. จนถึงวันที่ 15 เม.ย.67 เวลา 23.00 น. ดังนี้

1.ห้ามมีการชุมนุมมากกว่า 1,000 คน ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และปิดสถาบันการศึกษา
2.ในพื้นที่สู้รบ ห้ามชุมนุมมากกว่า 30 คน
3.สถานที่ทำงานเปิดได้เฉพาะที่มีห้องหลบภัย

รัฐบาลได้ประกาศปิดน่านฟ้า และงดเที่ยวบินทั้งหมด ตั้งแต่ 00.30 น. ของวันที่ 14 เมษายน 2567

จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ขอให้ทุกท่านติดตามประกาศของแต่ละท้องถิ่น

หากต้องการติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ โปรดติดต่อ +972 546 368150 +972503673195

ด้วยความห่วงใย จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ