อัญเชิญ "พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า" ออกสักการะ สรงน้ำเนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมืองลำปาง 1 ปีมีครั้งเดียว

วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่คู่ล้านนา อายุกว่า 1,300 ปี พระครูนิกร นพกิจ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุลำปางหลวง พร้อมด้วยนายชัชวายล์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ตลอดจนประชาชนชาวลำปาง ร่วมประกอบพิธีกราบไหว้สักการะ เพื่อขอขมา และตีฆ้องให้สัญญาณ อัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระพุทธรูปเก่าแก่หยกเขียว คู่เมืองลำปาง ออกจากที่ประดิษฐานภายในห้องนิรภัย วิหารพระแก้ว ภายในวัดพระธาตุลำปางหลวง เพื่ออัญเชิญออกมาเนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือประเพณีปี๋ใหม่เมืองลำปาง ประจำปีนี้ ในหนึ่งปีจะมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ที่จะมีการอัญเชิญออกมาให้ประชาชน และนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำอย่างใกล้ชิด เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

ซึ่งทางจังหวัด และเทศบาลนครลำปาง ได้อัญเชิญขึ้นรถบุษบก แล้วเคลื่อนไปตามเส้นทางออกจากวัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา เข้าไปยังตัวเมืองลำปาง แล้วเคลื่อนไปตามเส้นทางต่างๆ เพื่อไปประกอบพิธีสำคัญ เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มาถึง

ตลอดเส้นทางที่ผ่านได้มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ นำน้ำขมิ้นส้มป่อย สรงน้ำสักการะได้ตลอดเส้นทางผ่านอัญเชิญเคลื่อนไปกว่า 30 กิโลเมตร ตั้งแต่ อ.เกาะคา ไปจนถึงตัวเมืองลำปาง ซึ่งนอกจากตามเส้นทางแล้ว ที่บริเวณข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปาง ที่อยู่กลางเมือง ยังมีการตั้งที่ประดิษฐาน เพื่ออัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าขึ้นประดิษฐานแท่นไม้ เพื่อเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สรงน้ำอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เย็นวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เช้า ที่เป็นวันมหาสงกรานต์