กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 ก.พ. 67 สำหรับปีนี้จะร้อนกว่าปีที่แล้ว 1-2 องศา

วันนี้ (22 ก.พ.2567) กรมอุตุนิยมวิทยา ออกประกาศ ประเทศไทยได้สิ้นสุดฤดูหนาวและเข้าสู่ฤดูร้อนแล้ว ในวันที่ 21 ก.พ.2567 โดยในตอนกลางวันบริเวณประเทศไทยมีอากาศร้อนเกือบทั่วไปต่อเนื่อง อุณหภูมิสูงสุดมากกว่า 35 องศาเซลเซียส เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับมีลมฝ่ายใต้พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ซึ่งเป็นรูปแบบลักษณะอากาศของฤดูร้อน

อย่างไรก็ตามบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้าจนถึงประมาณกลางเดือนมีนาคม และคาดว่า ฤดูร้อน จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2567

สำหรับในปี 2567 คาดว่า จะมีอากาศร้อนกว่าปี 2566 และร้อนกว่าปกติ 1-2 องศาเซลเซียส

ประเทศไทยตอนบนอุณหภูมิสูงสุด 43.0 - 44.5 องศาเซลเซียส

- ปลายเดือน ก.พ.-ต้น มี.ค. อากาศร้อนหลายพื้นที่ในตอนกลางวัน ภาคเหนือ และ อีสานยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า
- กลาง มี.ค. - ต้น พ.ค.อากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป อากาศร้อนจัดหลายพื้นที่ และเกิดพายุร้อนในหลายพื้นที่
- กลาง พ.ค.-ปลาย พ.ค.อากาศแปรปรวน มีอากาศร้อนเกือบทั่วไป มีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่

ภาคใต้ ปลาย ก.พ.- ปลาย เม.ย. อุณหภูมิสูงสุด 40.0 - 41.0 องศาเซลเซียส มีฝนเพิ่มขึ้นและตกหนักบางแห่ง ทะเลอ่าวไทยและอันดามันคลื่นสูง 1-2 เมตร และ ต้น พ.ค.เป็นต้นไป มีฝนเพิ่มขึ้น ตกต่อเนื่อง และตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อันดามัน คลื่นสูง 2-3 เมตร และอาจมีคารก่อตัวของพายุไซโคลน