ข่าวดี!! ครม.อุ้มดีเซลต่อเนื่อง ถึง 19 เม.ย. อัตรา 1 บาทต่อลิตร ขอประเมินอีกครั้งว่า จะขยายต่อมาตรการหรือไม่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ครม.มีมติให้ปรับลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล ปรับลดเพื่อช่วยค่าครองชีพประชาชน ระยะเวลา 1 ไตรมาส ตั้งแต่วันนี้ถึง 19 เม.ย. ลดลง 1 บาท ทั้งนี้ ช่วง 3 เดือน รัฐสูญเสียรายได้ ประมาณ​6,000 ล้านบาท ซึ่งรอบก่อนหน้านี้ 2.50 บาท รัฐบาลพยามทำให้อยู่ โดยใช้กลไกลช่วงต้นก่อน แม้รัฐบาลชุดที่ผ่านมาช่วยอุดหนุน 5 บาท ซึ่งก็เป็นไปตามกลไกที่เตรียมการไว้ในการปรับโครงสร้างพลังงานให้เกิดความยั่งยืน เพื่อไม่ให้เป็นภาระงบประมาณระยะยาว ประกอบกับดูเทรนด์ราคาน้ำมันในตลาดโลกด้วย ซึ่งถือว่า การดึงราคาพลังงานดีเซล อยู่ในระดับเหมาะสม

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานไม่อยากให้ราคาน้ำมันดีเซล เกิน 30 บาทต่อลิตรนั้น ถ้าคลังลด 1 บาท ต้องไปใช้เงินกองทุนอุดหนุนเพิ่มใช่หรือไม่ นายจุลพันธุ์ กล่าวว่า เป็นการบริหารจัดการภายในที่สามารถดูแลราคาได้ ให้เป็นไปตามเป้าได้ ยืนยันว่า ไม่มีเป้าราคาว่าต้องเกินกี่บาท ไม่ได้พูดกันเรื่องนี้ ซึ่งหลังจากเม.ย. ยังไม่สามารถตอบได้ว่า ยังคงตรึงราคาเพื่ออุดหนุนต่อไปหรือไม่

ทั้งนี้ เอกชนอยากให้รัฐบาลตรึงราคาไปถึง ส.ค. ต้องประเมินอีกครั้ง ซึ่งกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลก แต่อยู่ในราคาที่เหมาะสม สร้างการแข่งขันให้กับเอกชนไทยได้ ส่วนน้ำมันเบนซิน ยังไม่ได้พิจารณา