จังหวัดอ่างทอง ค่าฝุ่น PM 2.5 พุ่งสูงเกินมาตรฐานอีกครั้ง พบ 7 อำเภอต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ เตือนประชาชนงดกิจกรรมกลางแจ้ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2566 มีรายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช่าที่ผ่านมา ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง ฟุ้งกระจายไปด้วยฝุ่น PM 2.5 ที่กลับมาเพิ่มปริมาณอีกครั้ง โดยข้อมูลจากแอปฯ AIRVISAUL ซึ่งเป็นแอปฯ ตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 สามารถตรวจวัดปริมาณค่าฝุ่นในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง มีปริมาณค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานพุ่งขึ้นไปเฉลี่ยทั้งจังหวัดอยู่ที่ 166 AQI หรือ 84.8 ไมโครกรัม อยู่ในโซนสีแดงทั้ง 7 อำเภอ ดังนี้1. อำเภอเมืองอ่างทอง 103.6 ไมโครกรัม

2. อำเภอไชโย 94.4 ไมโครกรัม

3. อำเภอโพธิ์ทอง 77.1 ไมโครกรัม

4. อำเภอป่าโมก 72.4 ไมโครกรัม

5. อำเภอวิเศษชัยชาญ 69.0 ไมโครกรัม

6. อำเภอแสวงหา 62.1 ไมโครกรัม

7. อำเภอสามโก้ 60.1 ไมโครกรัมทั้งนี้ ค่าฝุ่นทั้ง 7 อำเภอเป็นค่าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ที่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มที่อ่อนไหวที่ประกอบไปด้วยเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ซึ่งจากการตรวจสอบพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่เป็นชุมชนเช่นในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ และพื้นที่ตัวเมืองอ่างทอง มีฝุ่นละอองขนาดเล็กปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ บางพื้นที่มีฝุ่นปกคลุมจนทำให้ดูคล้ายหมอกลงหนาตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา โดยฝุ่น PM2.5 กลับมาพุ่งสูงอีกครั้งตั้งแต่ช่วง 1 ถึง 2 วันที่ผ่านมา หลังในพื้นที่มีอากาศเพิ่มสูงขึ้นและลมนิ่งทำให้ค่าฝุ่นเพิ่มปริมาณขึ้น ซึ่งประชาชนในพื้นที่ควรหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง การออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงเช่นเด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วย ซึ่งหากพบอาการผิดปกติมีอาการแสบจมูกหายใจติดขัดวิงเวียนศีรษะขอให้ไปปรึกษาแพทย์ทันที