พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 75 ปี หลังเข้ารับการรักษามะเร็งปอดช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

วันที่ 21 พ.ย. 2566 มีรายงานว่า พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร อดีตรองปลัดกระทรวงกลาโหม และอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 75 ปี ภายหลังเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากโรคมะเร็งปอดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยจะมีการสวดอภิธรรมวันที่ 23-27 พ.ย. และฌาปนกิจวันที่ 27 พ.ย. 2566 ที่วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน กรุงเทพฯ

สำหรับ พล.อ.สพรั่ง จบโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 7 และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่ 18 เป็นหนึ่งนายทหารที่มีบทบาทสำคัญในเหตุการณ์รัฐประหารรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ปี 2549 และแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนทางการเมืองในการปกป้องสถาบัน ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

พล.อ.สพรั่ง เริ่มรับราชการเมื่อ พ.ศ.2512 เป็นผู้บังคับหมวดปืนเล็ก ร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 3 กรมผสมที่ 4 เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 4, ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 19, ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร, ผู้บังคับการกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ข้ามมาเป็นผู้บัญชากองพลกองพลทหารราบที่ 15 เมื่อ พ.ศ.2540, ดำรงตำแหน่งแม่ทัพน้อยที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2546, ตำแหน่งแม่ทัพภาคที่ 3 เมื่อ พ.ศ.2548 และเมื่อ พ.ศ.2549 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะปฎิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย (คปค.) หลังการยึดอำนาจ และเป็น 1 ในสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) ในช่วงที่ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เป็นประธานของ คมช.

หลังจากนั้น ขึ้นเป็น 5 เสือ ทบ. ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก และเป็นรองปลัดกระทรวงกลาโหม เมื่อ พ.ศ. 2550 ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ