สอท. ณ กรุงเทลอาวีฟ รายงานเกี่ยวกับพิธีการส่งร่างผู้เสียชีวิต ครั้งที่ 3 จำนวน 11 ราย เพื่อนำกลับไทย 1 พ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 15.00 น. (เวลาท้องถิ่นของ อส.) นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ นายนฤชัย นินนาท รองอธิบดีกรมการกงสุล นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม และนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เป็นผู้แทนฝ่ายไทยเข้าร่วมพิธีไว้อาลัยและ ส่งร่างผู้เสียชีวิตชาวไทย 11 รายที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์สงครามใน อส. กลับประเทศไทย ณ บริเวณลานบินของท่าอากาศยานเบนกูเรียน กรุงเทลอาวีฟ (อีก 1 รายที่เพิ่มเติมคือนายมีชัย ฤทธิผล)

 

 

ผู้แทนฝ่าย อส. ประกอบด้วย นาง Michal Weiler- Tal, Director of South-East Asia Department (เทียบเท่ารอง อธ.) นาง Shoshi Reshef Mor, Director of Foreign Trade Division กระทรวงเกษตรและชนบท อส. และนาง Mary Zindani, Manager of State Relations, Bilateral Agreements Division เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ ยังมีบุตรสาวของนายพิทักษ์ โทแหล่ง หนึ่งในผู้เสียชีวิตมาร่วมพิธีฯ ด้วย

โอกาสนี้ เอกอัครราชทูตได้วางพวงหรีดเพื่อเคารพศพ หลังจากนั้น นาง Weiler-Tal ได้กล่าวแสดงความเสียใจ ซึ่งเป็นโศกนาฏกรรมที่ไทยกับอิสราเอลร่วมกันเผชิญ ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงอันใกล้ชิดกันระหว่างไทยกับ อส. โดย รบ. อส. ยินดีให้ความช่วยเหลือภารกิจต่าง ๆ ของ สอท. อย่างใกล้ชิด

 

 

ในการนี้ เอกอัครราชทูตได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมพิธีทุกคนที่เดินทางมาส่งร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ราย และเป็นการให้เกียรติต่อผู้วายชนม์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นแรงงานที่ตั้งใจมาทำงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และหวังว่าไทยจะไม่ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้อีก

อนึ่ง ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 11 ร่างจะถูกส่งไปประเทศไทยด้วยเที่ยวบินของสายการบิน El Al Israel Airlines เที่ยวบินที่ LY 083 ออกเดินทางจากกรุงเทลอาวีฟเวลา 20.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลาประมาณ 12.40 น.