วราวุธ ศิลปอาชา ส่งนักจิตวิทยาและสหวิชาชีพ ดูแลจิตใจครอบครัวแรงงานไทยในอิสราเอล เข้าใจ กต.-แรงงาน เปิดชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้ เหตุพิสูจน์การอัตลักษณ์ถือว่าเป็นเรื่องซับซ้อน หากคลาดเคลื่อนอาจมีปัญหาตามมาได้

วันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีรายงานว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงการฟื้นฟูจิตใจของครอบครัวแรงงานที่ไปทำงานที่อิสราเอล ว่า สำหรับกระทรวง พม. เรามีศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300 อยู่แล้ว พร้อมกับมีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อรับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชน ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์หรือเดิน walk in เข้ามาก็ได้ ซึ่งศูนย์นี้จะเป็นส่วนสำคัญในการเข้าไปช่วยเหลือเยียวยา จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

เมื่อถามว่าตอนนี้มีปัญหาที่ภาครัฐไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อผู้เสียชีวิต ทำให้ครอบครัวหลายครอบครัวมีความวิตกกังวล เนื่องจากติดต่อไม่ได้แล้วคิดว่าญาติของตนเองเสียชีวิตนั้น นายวราวุธ กล่าวว่า ตนเองได้สั่งให้ พม. จังหวัด ลงพื้นที่ไปพูดคุยทุกครอบครัวที่ได้รับผลกระทบแล้ว เพราะส่วนตัวทราบดีว่าการที่ไม่รู้ข้อมูลของคนที่เรารักมันเป็นอย่างไร บั่นทอนจิตใจแค่ไหน จึงขอให้ทางสหวิชาชีพและนักจิตวิทยา เข้าไปพูดคุยให้เกิดความสบายใจ และเป็นกำลังใจให้กับทุกครอบครัว

เมื่อถามว่าจะต้องมีการประสานไปยังแรงงานจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรู้ตัวตนของแรงงานที่บาดเจ็บและเสียชีวิตหรือไม่ เพื่อที่จะได้เข้าไปเยียวยาได้ตรงจุด นายวราวุธ กล่าวว่า อันนี้ก็เห็นใจทุกหน่วยงาน ทั้งกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงแรงงาน เพราะการที่จะยืนยันตัวบุคคลว่าใครเป็นผู้เสียชีวิต มันเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่ทุกประเทศก็พยายามติดต่อทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนิน และเรื่องนี้ต้องทำอย่างรอบคอบ ไม่สามารถส่งข่าวคลาดเคลื่อนได้ เพราะอาจเกิดผลกระทบตามมาได้