เปิดระยะเวลา เลื่อนยศ จากรองผกก. - รอง ผบ.ตร. ใช้เวลา 10 ปี ก่อนจะมาเป็น ผบ.ตร. คนที่ 14

บิ๊กต่อเริ่มต้นทำงานบนเส้นทางสีกากี ในตำแหน่ง “รองสารวัตร” สังกัดกองกำกับการสายตรวจ กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191 ในปี 2541

เส้นทางการทำงานของบิ๊กต่อ คือการขึ้นสู่ตำแหน่งที่ได้รับการ “ยกเว้นหลักเกณฑ์” จาก ก.ตร. อย่างต่อเนื่อง ระหว่างปี 2561 - 2562 ตั้งแต่ตำแหน่งรองผู้บังคับการกองปราบปราม ก่อนจะย้ายไปหน่วยคอมมานโด ซึ่งบิ๊กต่อได้ขึ้นเป็นผู้บังคับการคนแรกของ “กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ” ซึ่งต่อมาหน่วยดังกล่าวถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “กองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904” และเปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น “กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ” ซึ่งอยู่ภายใต้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดยบิ๊กต่อได้รับการยกเว้นจาก ก.ตร. ทั้งที่หลักเกณฑ์กำหนดว่าต้องเป็นรอบผู้บังคับการไม่ต่ำกว่า 5 ปี

ต่อมาในช่วงปี 2562 บิ๊กต่อได้รับการยกเว้นหลักเกณฑ์อีกครั้ง เพื่อจะได้ขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทั้งนี้หลักเกณฑ์กำหนดว่าต้องรอครบ 2 ปีตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้ง และในปี 2563 บิ๊กต่อก็ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) พร้อมติดยศเป็น พล.ต.ท.

การยกเว้นหลักเกณฑ์ทำให้บิ๊กต่อใช้เวลาเพียง 4 ปีกว่าๆ ในการเลื่อนตำแหน่งจาก พ.ต.อ. มาเป็น พล.ต.ท. จากนั้นก็ได้ขยับขึ้นเป็น ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในปี 2564 ก่อนจะขึ้นรับตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. ในปี 2565

 

 “วัน อยู่บำรุง” เผยความรู้สึกที่ครั้งหนึ่ง ได้อบรมหลักสูตร (กอต.) รุ่นที่ 4 กับ ผบ.ตร. คนที่ 14

ทีมข่าวช่อง 8 ได้พูดคุย กับ วัน อยู่บำรุง ถึงความรู้สึกได้อบรมในรุ่นเดียวกับ กับ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รอประกาศแต่งตั้งเป็น ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) คนที่ 14 อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ตอนเรียนการอบรบหลักสูตรสืบสวนสอบสวน สำหรับคนที่เรียนนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ ฝึกอบรมที่ โรงเรียนตรงศาลายา โรงเรียนนายสิบ สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน ซึ่งเป็นรุ่นสุดท้ายที่ อบรมที่นี้ หลังจากก็ไปอบรมที่นายร้อยสามพรานแทนบุคคลที่ฝึก ตนในตอนนั้นก็คือ พลตำรวจเอก ชัชวาล สุขสมจิตร์ ประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม และการตำรวจ วุฒิสภา เป็นอาจารย์ในตอนนั้น ตนรู้จำได้ว่า เจอกับพี่ต่อในวันที่ 1 กรกฎาคม 2540 เป็นวันที่อบรมหลักสูตร หลักสูตรสั้นประมาณ 4 เดือน อุปนิสัยของท่านเป็นคนง่ายๆ ใจเย็น มีเหตุมีผล มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอย่างแนวแน่ เพื่อนๆ รักท่านมาก

โดยส่วนตัว เมื่อว่าท่านได้เป็น ผบ.ตร. ก็รู้สึกว่า ท่านเหมาะสมแล้ว และเมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว และทุกอย่างเข้าที่ ก็จะไปรวมตัวไปหา เพื่อแสดงความยินดีกับท่านอย่างเป็นทางการอีกที

 

พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ ชี้ใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ได้ ถ้าไม่พอใจกรณี บิ๊กต่อ นั่งเก้าอี้ผบ.ตร.

ทีมข่าวช่อง 8 จึงได้เข้าสอบถามพล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ สำหรับการคัดเลือกในครั้งนี้ โดยพล.ต.อ.เอก เผยว่า สำหรับเหตุผลที่ตนไม่โหวตเห็นชอบ ก็คงเป็นไปตามที่ให้ไว้ในรายงานการประชุม คือตนพิจารณาแล้วเห็นว่า การที่นายกรัฐมนตรีได้คัดเลือกเสนอชื่อท่านรองต่อศักดิ์ขึ้นเป็น ผบ.ตร. ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด ตนต้องขอเรียนให้ทราบเพิ่มเติมก่อนว่า หลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดการที่จะคัดเลทอกให้ผู้ใดดำรงตำแหน่งผบ.ตร. จะต้องพิจารณาในเรื่องของ ความอาวุโสและความรู้ความสามารถอีกทั้งประสบการณ์ในเรื่องของการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันปราบปราม เหตุผลที่ท่านนายกเสนอ ตนคิดว่า ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดจึงได้ลงมติไม่เห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอมา

ส่วนเรื่องการข้ามลำดับอาวุโส ถ้าตามที่ปรากฏท่านรองต่อศักดิ์เป็นผู้ที่อาวุโสลำดับสุดท้าย คือลำดับที่4 เพราะฉะนั้นผู้ที่อยู่ในลำดับอาวุโสต้นต้นถ้าไม่พอใจหรือเห็นว่าการคัดเลือกแต่งตั้งผบ.ตร. ครั้งนี้เป็นไปโดยมิชอบไม่ถูกต้องตามกฏหมายก็สามารถใช้สิทธิ์ร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมตำรวจ ซึ่งเป็นองค์กรกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นใหม่ตามกฏหมายตำรวจฉบับใหม่ เพื่อพิจารณาว่าตามที่ได้ร้องทุกข์รับฟังได้หรือไม่ อย่างไร ก็จะมีคำวินิจฉัยชี้ขาด ซึ่งคำวินิจฉัยชี้ขาดก็เหมือนคำพิพากษาศาลปกครองชั้นตนเลย สามารถที่จะอุธรณ์ไปได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องของการที่ลงมติไปดังกล่าว

ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงประเด็น ถ้าเกิดว่าการลงมติในครั้งนี้มันผิดหลัก ผู้ที่ลงมติเห็นชอบจะมีความผิดหรือไม่ พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า จริงๆแล้วถ้าเป็นหลักแนวทางที่กฎหมายกำหนดโดยทั่วไปบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดไว้ว่าถ้าผู้บังคับบัญชาได้ใช้อำนาจแต่งตั้งโดยมิชอบไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางกฏหมายต่างๆ เหล่านี้ถ้าวินิจฉัยไปแล้วถ้ารับฟังได้และมีพยานหลักฐาน ผู้บังคับบัญชาก็จะถือว่าเป็นผู้ทำผิดวินัยก็จะมีการลงโทษทางวินัยธรรมดา หรือโทษวินัยร้ายแรง แล้วแต่ข้อเท็จจริงแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นซึ่งสามารถดำเนินการลงโทษทางวินัยได้โดยไม่ต้องสอบสวนอีก โดยเอาผลของคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมถ้าหากว่าพิจารณาว่ารับฟังไม่ได้ก็จบ ก็จะแล้วแต่ข้อเท็จจริงเป็นเรื่องเรื่องไป แต่หากพิจารณาฟังได้ก็จะต้องดูอีกว่า มีข้อเท็จจริงที่มีหลักฐานพยานเพียงพอที่จะกล่าวหา เพราะว่าหากมีการแต่งตั้งการดำเนินการโดยมิชอบ ถ้าเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฏหมาย ก็อาจจะต้องระหว่างโทษตามกฏหมายบัญญัติไว้ในข้อหากระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการแต่งตั้ง

โดยการแต่งตั้งในครั้งนี้ตนก็ยืนยันว่าไม่มีใครมากดดันตน ทั้งก่อน และหลังเลือก ตามที่มีข่าวออกไป

ผู้สื่อข่าวได้สิบถึงประเด็นในส่วนที่มินนี่ ออกมาแถลงต่อสื่อเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่าทีมจับของบิ๊กรอย ได้บังคับให้มินนี่เซ็นยอมรับข้อหาว่าลูกน้องบิ๊กโจ๊กเกี่ยวข้องในคดี พล.ต.อ.เอก กล่าวว่า ตนคิดว่าถ้ามีข้อเท็จจริง ทางผู้เสียหายก็สามารถใช้สิทธิ์ที่จะแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีได้ถ้าเป็นไปตามที่มินนี่ให้สัมภาษณ์มา ซึ่งตนก็ได้ฟังแต่ข่าวไม่ได้ทราบถึงข้อเท็จจริง แต่ถ้าเกิดมีกรณีกล่าวหาแบบนั้นจริงๆก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องราวทั้งหมด

รู้หรือยัง "วัน อยู่บำรุง" เคยฝึกร่วมกับต่อศักดิ์ เผยภาพอดีตทำอึ้ง ตัวจริงเก่งและฉลาด