วันที่ 8 มิถุนายน 2566 นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง นำทีมปฏิบัติงานทางน้ำ (Marine MEA) ลงพื้นที่บริการของการไฟฟ้านครหลวงเขตบางใหญ่ บริเวณคลองอ้อมนนท์ ตำบลบางม่วง จ.นนทบุรี เพื่อสร้างความมั่นคงด้านระบบไฟฟ้า รวมถึงการลงพื้นที่ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ริมน้ำเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่

ผู้ว่าการ กล่าวว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ 3,192 ตารางกิโลเมตร แบ่งพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 18 เขต ดูแลผู้ใช้ไฟฟ้าประมาณ 4.18 ล้านราย โดยมีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทีมีพื้นที่ริมน้ำ และชายฝั่งทะเล อยู่ที่ประมาณ 6.8 แสนราย (พื้นที่รับผิดชอบจำนวน 12 เขต) จึงได้จัดตั้งทีม Marine MEA ทีมปฏิบัติการทางน้ำ เพื่อรองรับการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีพื้นที่ติดริมน้ำและชายฝั่งทะเล รวมถึงงานภาคสนามสายอากาศทางน้ำด้วยบริการที่มีประสิทธิภาพ

โดยได้มีการวางมาตรการความปลอดภัยด้านระบบไฟฟ้าให้มีความมั่นคง ทั้งการใช้เรือปักเสาพาดสายไฟฟ้าในน้ำ การแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องด้วยเรือแก้ไฟ การติดตั้งอุปกรณ์ระบบจำหน่ายไฟฟ้าต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา และดูแลช่วยเหลือประชาชนในการรื้อย้ายอุปกรณ์ไฟฟ้าในสภาวะน้ำท่วม อีกทั้งยังมีการนำนวัตกรรมเข้ามาช่วยในการปฏิบัติงาน โดยนำอุปกรณ์เรือบังคับวิทยุตรวจจับไฟฟ้ารั่ว 220 โวลต์ ในระยะรัศมีโดยรอบและในน้ำระดับความลึก 1 เมตร มีการใช้เทคโนโลยี Thermovision สแกนตรวจจับความร้อนของอุปกรณ์ไฟฟ้าช่วยในการบำรุงรักษาได้มีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตลอดจนทีมปฏิบัติการดังกล่าวยังมีความพร้อมในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ MEA ยังมีโครงการ “ท่าเรือสว่างไสว ประชาชนปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในการติดตั้งโคมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ให้ครอบคลุมท่าเรือสาธารณะทั้งหมด ประมาณ 80 แห่ง ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เช่น ท่าเรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานนทบุรี ท่าเรือวัดเขียน ท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 1 และท่าเรือเทศบาลเมืองปากเกร็ด 2

หากประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย หรือต้องการความช่วยเหลือด้านระบบไฟฟ้า สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ของ MEA ดาวน์โหลดติดตั้งฟรี ที่ App Store และ Play Store หรือติดต่อช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, Twitter: @mea_news,Instagram : meafanclub และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ผู้ว่าการ MEA นำทีมปฏิบัติการทางน้ำ "Marine MEA" สร้างความมั่นคงปลอดภัยระบบไฟฟ้าพื้นที่ริมน้ำ