ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ วันนี้ ( 10 เมษายน 2566) 07:00 น. ตรวจสอบ พบ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศ 15 จังหวัด เกินค่ามาตรฐาน

วันที่ 10 เม.ย. 2566 ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศประจำวันที่ 10 เมษายน 2566 ณ 07:00 น สรุปดังนี้ ภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐาน


1. จ.เชียงราย
2. จ.เชียงใหม่
3. จ.น่าน
4. จ.แม่ฮ่องสอน
5. จ.พะเยา
6. จ.ลำพูน
7. จ.ลำปาง
8. จ.สุโขทัย
9. จ.พิษณุโลก
10. จ.ตาก
11. จ.กำแพงเพชร
12. จ.สิงห์บุรี
13. จ.หนองคาย
14. จ.เลย
15. จ. อุบลราชธานี

 

 

ภาคเหนือ : เกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 40 - 256 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : เกินค่ามาตรฐาน 3 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 33 - 67 มคก./ลบ.ม.
ภาคกลางและตะวันตก : เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14 - 51 มคก./ลบ.ม.
ภาคตะวันออก : ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 8 - 30 มคก./ลบ.ม.
ภาคใต้ : ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 11 - 21 มคก./ลบ.ม.
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล : โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตรวจวัดได้ 10 - 37 มคก./ลบ.ม.

 

 

คำแนะนำทางสุขภาพ
ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์
สำหรับประชาชน​ที่อยู่​บริเวณพื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​(พื้นที่สีแดง)​ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์