ดอยตุงวอดแล้ว 500 ไร่! เสียหายหนักในรอบหลายปี ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ 200 นายเข้าสกัดไฟป่า และทำแนวกันไฟ เพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงออกไป

ตลอดจนทั้งคืนที่ผ่านมาสถานีควบคุมไฟป่าดอยตุง โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ นำเจ้าหน้าที่ของสถานี ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหารกองกำลังผาเมือง กำลังอาสาสมัครดับไฟป่า และรถดับเพลิง อีก 8 คัน เข้าไประงับเหตุไฟป่าที่โหมลุกไหม้อย่างหนักบริเวณพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา เขตติดต่อหมู่บ้านผาบือและหมู่บ้านลาบา ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยไฟได้ลุกไหม้ผืนป่าและหญ้าแห้งจนเกิดเป็นเปลวร้อนเต็มขุนเขาและพื้นที่ที่อยู่ติดกับถนนเลียบชายแดน รวมทั้งได้ลุกลามอย่างรวดเร็ว แต่ไฟก็ขยายวงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง เจ้าหน้าที่ต้องฉีดพ่นน้ำ และทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามขยายวงออกไป

โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระราชูปถัมภ์ได้รายงานผ่านเพจเฟซบุ๊กของมูลนิธิฯว่าไฟที่ลุกไหม้ภายในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย เกิดขึ้นมาตั้งต่เวลา 15.00 น.ของ วันที่ 5 เมษายนที่ผ่านมา มีกระแสลมแรงต่อเนื่องทำให้ไฟลุกลามข้ามแนวกันไฟครอบคลุมพื้นที่ป่าประมาณ 500 ไร่ จากพื้นที่ทั้งหมด 91,779 ไร่ โดยยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนในการเกิดไฟป่าครั้งนี้

กระทั่งเวลาประมาณ 23.40 น. สามารถควบคุมไฟได้แล้วประมาณ 70% และยังคงเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เหลือเพียงฝั่งทิศตะวันออกรอบแปลงป่าเศรษฐกิจนวุติ ไซต์ 2 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสร้างแนวกันไฟเพิ่มเติมตามแนวรุกของไฟ นำรถดับเพลิงมาพรมน้ำและฉีดน้ำในจุดที่เข้าถึงได้ รวมถึงการชิงเผาเพื่อดับไฟในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึง โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ใกล้เคียง

ได้แก่ นายอำเภอแม่ฟ้าหลวง ปลัดอำเภอแม่ฟ้าหลวง สถานีควบคุมไฟป่าพื้นที่ทรงงานดอยตุง สถานีควบคุมไฟป่าดอยแม่สลอง และสถานีควบคุมไฟป่าลำน้ำกก อาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ชุดเฉพาะกิจดับไฟป่า ทหารกองกำลังผาเมือง อบต. แม่ฟ้าหลวง เทศบาลตำบลใกล้เคียง 5 แห่ง รถดับเพลิง กู้ภัยแม่สายและแม่จัน พร้อมด้วยชาวบ้านหมู่บ้านผาบือ หมู่บ้านลาบา หมู่บ้านลาหู่ป่ากล้วย และเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ แต่เนื่องจากลมยังคงแรงต่อเนื่องและเปลี่ยนทิศเป็นระยะ จึงยังเป็นอุปสรรคต่อการควบคุม ทั้งนี้ ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหายแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวแจ้งว่าสาเหตุของไฟป่าครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากการลุกลามมาจากประเทศเพื่อนบ้าน แต่เกิดจากสายไฟฟ้าพาดลงมาถูกกอไผ่แห้งที่ขึ้นกออยู่เต็ม ทำให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรและเกิดเปลวไฟลุกไหม้และลามขยายวงตั้งแต่ช่วงบ่ายอย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่สถานีควบคุมไฟป่าดอยตุงเข้าไปสกัดเพลงแต่ควบคุมไม่ได้จึงรีบประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมกันเข้าดับ

ด้านนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จ.เชียงราย (ศบก.) ไฟป่า จ.เชียงราย นายชุติเดช กมนณชุตม์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ (สบอ.) ที่ 15 (เชียงราย) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงระดมกำลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครเข้าดับไฟป่าดังกล่าวซึ่งมีแนวโน้มจะขยายวงและไม่ดับลงในระยะเวลาอันใกล้นี้ ขณะเดียวกัน ศบก.ไฟป่า จ.เชียงราย รายงานว่าดาวเทียมได้ตรวจพบจุดความร้อนหรือ Hot Spot พื้นที่ จ.เชียงราย รวมกว่า 100 จุด โดยพบมากในเขต อ.เมืองเชียงราย อ.แม่สรวย อ.พาน ฯลฯ ทำให้เจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังและใช้เฮลิคอปเตอร์ KA32-03 ออกจากฝูงบิน 416 เชียงราย นำน้ำจากหนองบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าดับไฟพื้นที่ป่าหมู่บ้านนางแลใน ต.นางแล อ.เมืองเชียงราย และพื้นที่อื่นๆ ต่อเนื่องทุกวัน