รัฐบาลเชิญสื่อมวลชนและประชาชน ติดตามการแถลงข่าวสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล Live ผ่านเพจเฟซบุ๊ก "ไทยคู่ฟ้า" 11.00 น. ศุกร์ 24 มี.ค.นี้

วันที่ 24 มี.ค. 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 ที่ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล รัฐบาลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมแถลงข่าวกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 เพื่อชี้แจงความคืบหน้ารายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดปราจีนบุรี ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดการแถลงข่าวผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” ในเวลา 11.00 น.

สำหรับผู้ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ประกอบด้วย 1. นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 2. ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3. นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ติดตามเหตุการณ์ กรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสี ซีเซียม-137 (Cesium, Cs-137) ในโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดปราจีนบุรี อย่างต่อเนื่อง โดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ทำงานป้องกันผลกระทบเพื่อปกป้องประชาชน รวมทั้งนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจ และรับทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้องจากภาครัฐ รัฐบาลจึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชน ได้ติดตามการแถลงข่าวผ่านเพจเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้า ในเวลา 11.00 น.วันศุกร์ที่ 24 มี.ค. นี้” นายอนุชา กล่าว