"ผู้ว่าฯปราจีนบุรี - ปส." แจกชุดตรวจวัดค่ารังสีซีเซียม-137 ให้ชาวบ้านกลุ่มเสี่ยงในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยใช้เวลา 1 เดือน พร้อมเก็บตัวอย่างดิน น้ำตรวจวิเคราะห์

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 22 มี.ค. 66 ที่ อบต.หาดนางแก้ว นายรณรงค์ นครจินดาผู้ว่าราชการจังหวัด ปราจีนบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้ชี้แจงเจ้าหน้าที่อบต.หาดนางแก้ว และ อบต.ลาดตะเคียนพร้อมตัวแทนชาวบ้านในการตรวจระดับรังสีในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และทางปรมาณูเพื่อสันติ นำอุปกรณ์ ตรวจระดับรังสี ลงพื้นที่มอบชุดตรวจวัดรังสี ประจำตัว ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานปรมณูเพื่อสันติแก่ อาสาสมัครตรวจวัดรังสี ในพื้นที่เสี่ยงรอบโรงงาน จำนวน 50 คน ได้แก่พื้น อบต.หาดนางแก้ว 25 เครื่อง อบต.ลาดตะเคียน 25 เครื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน

นายกิตต์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กล่าวว่า เครื่องมือนี้มีประโยชน์เพื่อใช้ในการประเมินรังสี ในระยะยาว การได้รับรังสี มี 2 ประเภท เห็นผลชัดเจน อย่างกรณีโคลบอล 60 ถ้าไปจับมีอาการผื่นแดง หรือเกิดอาการเป็นแผลไหม้ ในกรณีซีเซียมที่มีการปนอยู่กับโลหะ ผมยืนยันว่าจะไม่มีกรณีนี้เกิดขึ้นเหมือนโคบอล 60 แน่นอน ในเครื่องมือที่ทางสำนักงานสนับสนุนมานั้นเพื่อจะได้ตอบคำถามไขข้อข้องใจและความกังวลของพี่น้องประชาชนได้ เราจะขอความกรุณาประชาชนติดเครื่องมือวัดรังสี ในขณะที่ท่านใช้ชีวิตประจำวันเลย เครื่องนี้จะวัดและบันทึกข้อมูลในกรณีที่มีรังสีแผ่เข้ามาถ้าท่านได้รับรังสี แต่ถ้าท่านไม่ได้รับรังสีผลจะบอกว่าวัดไม่เจอเลย ซึ่งผลตรงนี้จะแก้ความกังวลในระยะยาว วิธีการง่าย ๆ ติดเครื่องมือนี้ไว้ที่ตัวเอง และสามารถทำกิจวัตรต่าง ๆ ได้ตามปกติ ก่อนนอนหากไม่สบายใจก็ติดไว้กับตัวได้ พอครบ 1 เดือน จะมีเจ้าหน้าที่มาเก็บ และนำผลไปวิเคราะห์ และจะรายงานกลับมาทางจังหวัด อันนี้คือข้อมูลที่หลอกกันๆไม่ได้ เพราะเป็นเครื่องมือวัดระดับปริมาณรังสี หากใครยังมีความกังวลอยู่จะมี เจ้าหน้าที่ที่ทำงานกับ สสจ.ลงพื้นที่สุ่มตรวจในเรื่องของปัสสาวะต่อไป

หลังจากนั้น นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้พาชม และแนะนำเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดระดับรังสีในอากาศในดินและในน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน และทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติขอยืนยันว่า จากการที่ใช้อุปกรณ์และเครื่องมือตรวจวัดระดับรังสีทั้งดิน น้ำ อากาศ ขณะนี้ยังตรวจไม่พบการฟุ้งกระจายของซีเซียม 137 ในชุมชน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดทุกวัน

นอกจากนั้น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ยังได้นำเครื่องดูดอากาศ ขนาด 30x 60 ซม. มาติดตั้งที่บริเวณหน้า อบต.หาดนางแก้ว อ.กบินทร์บุรี เพื่อทำการดูดอากาศในพื้นที่ ในเวลาทุก 1 ชม. ก็จะนำกระดาษในเครื่องมาทำการตรวจวัดรังสีว่ามีรังสีเซียมหรือไม่ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่นำเครื่องมือเข้าไปในสวนเกษตรกรเพื่อวัดว่าพืชผลการเกษตรของชาวบ้านมีสารซีเซียมอยู่หรือไม่ เนื่องจากชาวบ้านแจ้งว่า ผลผลิตของชาวบ้านเมื่อส่งออกไปขายถูกตีกลับมาสร้างความเสียหายเป็นอย่างมาก