ชุมชนกลางเมือง ห้าแยกหอนาฬิกา ฝุ่นควันปกคลุมทั่วเมือง ไฟไหม้ป่าไหม้ต่อเนื่อง เชื่อฝีมือมนุษย์

กรมควบคุมมลพิษได้รายงานสถานการณ์หมอกควันทั่วประเทศ ที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือ จ.ลำปาง มีปริมาณฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน2.5 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ระหว่าง 61-124 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในจังหวัดลำปางพบที่ ต.พระบาท อ.แม่เมาะ วัดได้ 124 ไมโครกรัม /ลูกบาศก์เมตร สถานีตรวจอากาศ บ้านดง อ.แม่เมาะ 72 ไมโครกรัม สถานีตรวจอากาศ ต.แม่เมาะ 61 ไมโครกรัม สถานีตรวจอากาศ ต.สบป้าด อ. แม่เมาะ 55 ไมโครกรัม

ซึ่งทั้ง 4 แห่งค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐาน ทุกสถานี ทำให้คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มีผลกระทบต่อสุขภาพ ดังนั้นจึงขอแนะนำประชาชนดูแลด้านสุขภาพ โดยเฉพาะ เด็ก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มี หมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวนหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ประชาชนทั่วไปขอให้ติดตามข่าวสารและปฏิบัติ ตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ทันที

โดยบริเวณห้าแยกหอนาฬิกา เมืองลำปาง ท้องฟ้าในตัวเมือง ลำปาง ถือว่า สีขาวโพลนเต็มไปด้วย ฝุ่นละออง หมอกควัน ปกคลุมไปทั่วบริเวณ ขณะที่ จนท. นำกำลังเจ้าหน้าที่ชุดดับไฟป่า เดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับเพลิงไหม้ป่าในพื้นที่สวนป่าทุ่งเกวียน ดอยผาเมือง ริมถนนสาย ลำปาง-เชียงใหม่ ขาขึ้น พบว่ามีไฟไหม้ป่า บนสันเขาริมถนน หมอกควันคลุ้งไปทั่วบริเวณ และไฟยังได้ลุกไหม้สายไฟ-สายเคเบิ้ล ที่อยู่บนสันเขาต่อเนื่อง และไฟได้ลุกลาม และขยายวงกว้างอย่างรวดเร็ว ความเสียหายขณะนี้ประมาณ 10 ไร่ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีต้นไม้และใบไม้แห้งจำนวนมาก

เบื้องต้นคาดว่าการเหตุเพลิงไหม้ป่าอาจมาจากประชาชนที่เข้าไปหาของป่า จนทำให้ไฟไหม้ป่าขึ้น ทั้งนี้สถานการณ์ไฟไหม้ป่ายังส่งผลกระทบไปถึงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สูงเกินมาตรฐาน เนื่องจากหมอกควันไฟป่าได้ปกคลุมทั่วทุกพื้นที่.