น้ำท่วมภาคใต้หนัก! "ทางหลวงชนบท" เตือนห้ามผ่าน 9 สายทาง

วันที่ 21 ธ.ค. 2565 นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จึงมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดพื้นที่ภาคใต้ นำกำลังเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม จนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้วันที่ (20 ธ.ค. 65) มีสายทางหลวงชนบทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 23 สายทาง สัญจรผ่านได้ 14 สายทาง และผ่านไม่ได้ 9 สายทาง ดังนี้

 

1.ถนนสาย นศ.4021 แยก ทล.4151-บ้านบางคลุ้ง อ.เชียร์ใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (ช่วง กม.ที่ 14+925-17+925) ระดับน้ำสูง 50 ซม.
2.ถนนสาย ปน.2001 แยก ทล.42-บ้านข่าลิง อ.สายบุรี, ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (ช่วง กม.ที่ 13+400-14+000) ระดับน้ำสูง 40 ซม.
3.ถนนสาย ปน.2061 แยก ทล.42-บ้านสายบุรี อ.สายบุรี จ.ปัตตานี (ช่วง กม.ที่ 4+500-5+100) ระดับน้ำ 50 ซม.
4.ถนนสาย ปน.2067 แยก ทล.42-บ้านตันหยง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี (ช่วง กม.ที่ 3+600-5+500) ระดับน้ำสูง 45 ซม
5.ถนนสาย ปน.6083 บ้านบือราแง-บ้านชะเมา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี (ช่วง กม.ที่ 1+900-3+550) ระดับน้ำสูง 55 ซม.
6.ถนนสาย พท.1002 แยก ทล.4-บ้านคู อ.เมือง, กงหรา จ.พัทลุง (ช่วง กม.ที่ 2+000 ถึง 3+200) ระดับน้ำสูง 60 ซม.
7.ถนนสาย พท.1014 แยก ทล.4-บ้านควนอินนอโม อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ช่วง กม.ที่ 0+000-0+300) ระดับน้ำสูง 150 ซม.
8.ถนนสาย พท.1042 แยก ทล.4-บ้านถ้ำน้ำเย็น อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ช่วง กม.ที่ 7+600-8+600) ระดับน้ำสูง 150 ซม.
9.ถนนสาย สข.4051 แยก ทล.4208-บ้านโล๊ะหนุน อ.ควนเนียง จ.สงขลา (ช่วง กม.ที่ 8+200-3+200) ระดับน้ำสูง 40 ซม.

ทั้งนี้ เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ เน้นย้ำหน่วยงานในพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการรับมืออุทกภัย ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องจักร อุปกรณ์ ประจำตามสายทางที่ได้รับผลกระทบ เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันที ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146