"ประวิตร" สั่งเข้ม! ติดตามการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย รักษาความปลอดภัยสูงสุดผู้นำ 21 เขตเศรษฐกิจเข้าร่วมประชุมเอเปค

วันที่ 16 พ.ย.65 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและจราจร (กอร.รปภ.จร.)ในช่วงการประชุมเอเปค (APEC) เป็นประธานการประชุม กอร.รปภ.จร. ครั้งที่ 3/65 โดยมี พลตำรวจเอกดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. รองประธาน ผบ.ทก.สน.ปฏิบัติการภายใต้ กอร.รปภ.จร. ประจำสถานที่ประชุม APEC ประจำโรงแรมที่พัก ประจำสถานที่จัดงานกาลาร์ดินเนอร์ และ ทก.สน.ปฏิบัติการเฉพาะด้าน เข้าร่วมประชุม ณ มูลนิธิป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และ กอร.รปภ.จร. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล ไปยัง ศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้า (ศปก.สน.) และ ที่ทำการส่วนหน้าที่ (ทก.สน.) ปฏิบัติการประจำสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

เพื่อทราบสถานการณ์ความคืบหน้าในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่เริ่มเดินทางเข้าประเทศเพื่อเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ โดยซักซ้อมแนวทางปฏิบัติของทุกหน่วยที่ต้องบูรณาการความร่วมมือกันให้สอดประสานสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น สมบูรณ์แบบ เป็นระบบ ไร้รอยต่อและข้อผิดพลาด ตรวจสอบความพร้อมของทุกชุดปฏิบัติการในทุกมิติเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความราบรื่น เป็นไปตามมาตรฐานสากล เป็นหน้าตาของประเทศไทย โดยมีเรื่องเพื่อพิจารณา การประสานการปฏิบัติและปัญหาข้อขัดข้อง (ศปก.สน./ทก.สน. ทุกหน่วย) ร่วมทั้ง การประสานการปฏิบัติของหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไทยเสิร์ท บริษัทโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล

พลเอกประวิตร กล่าวว่า การประชุมวันนี้ เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มในการปฏิบัติโดยเฉพาะในโรงแรมที่มีผู้นำเขตเศรษฐกิจพำนัก ขอให้กำลังพลผู้ปฏิบัติงานทุกคนดูแลรักษาสุขภาพ และขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยหมั่นตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญ กำกับดูแลการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง ขอให้หน่วยร่วมปฏิบัติทุกหน่วย ให้การสนับสนับการปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เต็มขีดความสามารถ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด

นอกจากนี้ ยังได้กำชับการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติต้องดำเนินงานตามระเบียบปฏิบัติและแนวทางที่ได้ซักซ้อมไว้แล้ว ยึดมั่นถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ให้ดำเนินงานไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เข้มงวด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

สำหรับเรื่องการปิดเส้นทางจราจร ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเอเปค ที่อาจกระทบกับประชาชนผู้อยู่อาศัย ขอให้สร้างการรับรู้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง

ด้านพลตำรวจเอกดำรงค์ศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. ในฐานะรองประธาน กอร.รปภ. กล่าวว่า เป็นการประชุมเพื่อติดตาม และขับเคลื่อนงานด้านการรักษาความปลอดภัยและจราจรช่วงที่ผ่านมา การปฏิบัติระหว่างการเดินทางของผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในวันแรกของภารกิจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติแต่อย่างใด สถานการณ์ด้านการข่าวทั้งในและนอกกรุงเทพมหานครยังไม่มีสิ่งบอกเหตุ โดยหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงได้ติดตามและเกาะติดสถานการณ์และบุคคลเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รับรายงานวันนี้สภาพอากาศอาจมีฝนในช่วงเย็นหรือค่ำ และในช่วง 17-19 พ.ย. 65 สภาพอากาศไม่มีฝนและไม่มีอุปสรรคต่อการประชุมแต่อย่างใด ด้านจราจรเบาบางเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการใน กทม. และปริมณฑล และผบ.ตร./รอง ผบ.ตร. ได้ออกตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติประจำ ศปก./ทก.สน. ทุกแห่ง โดยได้กำชับให้ทุกหน่วยปฏิบัติติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

ด้าน พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ท่าน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนของรัฐบาล ขอขอบคุณ ผบ.ตร. และ ผู้บริหารทุกหน่วยงานทำงานกันอย่างเต็มที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เข้าปฏิบัติตามแผนและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจรของรัฐบาลทุกฝ่าย โดยเน้นย้ำว่าเป็นการปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ และประชาชนคนไทยทุกคน