ปลด "นิโคลีน พิชาภา" รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2022 เนื่องจาก ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบขององค์กรได้ พร้อมปรับตำแหน่งรอง Miss Universe Thailand 2022 อันดับ 1-3 ใหม่

เพจเฟซบุ๊ก Miss Universe Thailand ได้ออกมาประกาศถึงเรื่องการปรับตำแหน่งรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 ดังนี้

 

เรื่อง ประกาศชี้แจงปรับตำแหน่ง Miss Universe Thailand 2022
บริษัท ที่พีเอ็น โกลบอล จำกัด ในฐานะผู้จัดการประกวด Miss Universe Thailand 2022 ขอแจ้งเรื่องการปรับตำแหน่งของรองมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2022 (ตามมติที่ประชุม เลขที่ 5/2565) ดังต่อไปนี้

นางสาวกัญญาลักษณ์ หนูแก้ว
ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2022
นางสาวสุชาตา ช่วงศรี
ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 2 Miss Universe Thailand 2022
นางสาวเวโรนิก้า ปากาโน
ดำรงตำแหน่ง รองอันดับ 3 Miss Universe Thailand 2022

เนื่องจาก รองอันดับ 1 Miss Universe Thailand 2022 ที่ได้ประกาศตัดสินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามระเบียบขององค์กรได้
ประกาศ ณ วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565
Miss Universe Thailand