"ชาติไทยพัฒนา" ดัน "วราวุธ" นั่งหัวหน้าพรรคฯ เป้าปักธงทั่วประเทศ – ด้าน "กัญจนา" อวยพรน้องชายนำพรรคให้สมกับสายเลือดมังกรการเมือง

 

ที่ประชุมใหญ่พรรคชาติไทยพัฒนา มีมติให้นายวราวุธ ศิลปอาชา ประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนา ขึ้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ ต่อจากนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคฯ ที่ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อ 20 กันยายนที่ผ่านมา

 

นอกจากนั้น พรรคชาติไทยพัฒนา ยังมีมติให้เปลี่ยนแปลงตราสัญลักษณ์ประจำพรรคใหม่ โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาคนใหม่ ชี้แจงว่า ยังคงรูปแผนที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นคุณค่าหลักตั้งแต่ก่อตั้งพรรคชาติไทย และเพื่อสะท้อนความเป็นชาติไทย แต่เพิ่มมิติให้เด่นขึ้น เปรียบเสมือนการพัฒนาประเทศให้โดดเด่น และเพิ่มกรอบวงกลม 2 เส้น เปรียบเสมือนคนรุ่นใหญ่ และคนรุ่นใหม่ ที่จะเดินหน้าพัฒนาประเทศไปด้วยกัน ซึ่งกรอบสีน้ำเงิน หมายถึงความศรัทธา ความปรองดอง และกรอบสีเหลือง สะท้อนถึงรัศมีแห่งชัยชนะ และความสำเร็จ

 

ด้านนางสาวกัญจนา ศิลปอาชา อดีตหัวหน้าพรรคฯ ได้ขอบคุณอดีตกรรมการบริหารพรรคฯ และ สส.ในชุดเดิม และที่กำลังจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ใหม่ พร้อมหวังว่า นายวราวุธ จะสามารถใช้ความรู้ความสามารถนำพาพรรคฯ ให้เติบใหญ่ ผนึกกำลังทั้งคนรุ่นใหม่ และคนรุ่นใหญ่ นำพรรคชาติไทยพัฒนาให้แข็งแรงช่วยเหลือประชาชนได้ และสามารถปักธงพรรคชาติไทยพัฒนาได้ทั่วทุกภาคเหมือนในอดีต สร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์เหมือนนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าพรรคชาติไทยฯ ให้สมกับการเป็นสายเลือดมังกรการเมือง

 

สำหรับตำแหน่งกรรมการบริหารอื่น ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ ประกอบด้วย รองหัวหน้าพรรคฯ 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นายอนุรักษ์ จุรีมาศ สส.ร้อยเอ็ด / นายอนุชา สะสมทรัพย์ อดีต สส.นครปฐม / นายวิจิตร พรพฤฒิพันธุ์ อดีต สส.เพชรบูรณ์ / นายสัมพันธ์ แป้นพัฒน์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช และนายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายประภัตร โพธสุธน เลขาธิการพรรคฯ ยังคงดำรงตำแหน่งเช่นเดิม