WHO ชี้ผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่ได้ฉีดวัคซีน มีโอกาสป่วยจนเสียชีวิตจากโควิดสายพันธุ์โอมิครอน ระบุแม้ความรุนแรงน้อยลงกว่าเดลตา ไม่ได้หมายความว่า จะป่วยเล็กน้อยเสมอไป

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 ม.ค. 2565 ศบค.เปิดเผยข้อมูลองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกมาระบุโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจก่อให้เกิดอาการเจ็บป่วยจนเสียชีวิตได้ ในกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน ในกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว

นายแพทย์ไมค์ ไรอัน ผอ.บริหารฝ่ายโครงการฉุกเฉินของ WHO กล่าวว่า คนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะป่วยหนักและเสียชีวิตจากโอมิครอน และโอมิครอนยังคงเป็นภัยที่ยิ่งใหญ่ต่อชีวิตและสุขภาพ

ในทางกลับกัน คนที่ฉีดวัคซีนแล้ว จะมีอาการเจ็บป่วยเพียงเล็กน้อย หากติดเชื้อโอมิครอน

ด้านหัวหน้าเทคนิคของ WHO ด้านการรับมือโควิด-19 กล่าวว่า ผู้สูงอายุและคนที่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะเสียชีวิตจากโอมิครอนเมื่อเทียบกับคนกลุ่มอื่น ๆ อัตราการเสียชีวิตจากโอมิครอนจะเพิ่มขึ้นตามอายุ นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากบางประเทศที่ชี้ว่า คนที่มีโรคประจำตัวอย่างน้อย 1 โรค จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการป่วยจนเข้าโรงพยาบาลและเสียชีวิต

ทั้งนี้ มีประชาชนเสียชีวิตจากโควิดในช่วงโอมิครอนระบาดในสัดส่วนที่ลดลงและความเสี่ยงโดยรวมที่จะป่วยร้ายแรงและป่วยจนเข้าโรงพยาบาลนั้นก็ต่ำกว่าสายพันธุ์เดลตา อย่างไรก็ดี โอมิครอนที่รุนแรงน้อยลงก็ไม่ได้แปลว่า ทำให้ป่วยเล็กน้อยเสมอไป