หลังเฟซบุ๊ก ประกาศออกมารีแบรนด์เป็น “Meta” จนกลายเป็นที่พูดถึงกันทั่วโลก ล่าสุดราชบัณฑิตยสภาก็มีการบัญญัติคำว่า “Metaverse” นี้ให้เป็นภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต”

 

วันที่ 3 ธ.ค. 2564 คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา ในการประชุมวันที่ 2 ธ.ค.64 มีมติบัญญัติคำว่า Metaverse ว่า "จักรวาลนฤมิต" หรือเขียนทับศัพท์ว่า "เมตาเวิร์ส" โดยที่ผ่านมาเรียกได้ว่า Metaverse นับเป็นเรื่องที่คนทั่วโลก ต่างก็ให้ความสนใจ และตื่นตาตื่นใจรอกับเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนี้ ที่จะทำให้เราสามารถทลายข้อจำกัดต่าง ๆ และสร้างความเป็นไปได้ใหม่ ๆ ในโลกเสมือน ที่จะถูกออกแบบมาได้ตามใจต้องการ รวมไปถึงสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ผ่านการเชื่อมทั้งโลกจริงและโลกเสมือนเข้าด้วยกัน แบบไร้รอยต่อ ทั้งในด้านสินค้า, บริการ, ความบันเทิง, การทำกิจกรรม, เข้าสังคม และอีกมากมาย

ซึ่งคำว่า Metaverse นี้ก็ได้เป็นคำที่ถูกพูดถึงไปทั่วโลก หลังจากที่ทาง Facebook ประกาศออกมารีแบรนด์เป็น “Meta” เพื่อบ่งบอกทิศทางขององค์กรที่กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่โลก Metaverse หลังจากนั้น ก็มีอีกหลายบริษัทที่ออกมาประกาศว่า จะมุ่งเข้าสู่ Metaverse เช่นเดียวกัน อาทิ Nike, Tinder, Microsoft เป็นต้น

และตอนนี้ราชบัณฑิตยสภา ก็ได้เห็นความสำคัญของเทรนด์และเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคตนี้ จึงได้บัญญัติคำนี้เป็นภาษาไทยว่า “จักรวาลนฤมิต” หรือจะเรียกทับศัพท์ว่า “เมตาเวิร์ส" ก็ได้เช่นกัน