ส.ส.กระบี่ พรรคก้าวไกล เตรียมยื่น ดีเอสไอ -ป.ป.ช. สอบกระบวนการออกโฉนดที่ดิน 'เกาะนุ้ยนอก' อ.เกาะลันตา  5 ไร่ มูลค่า 100 ล้าน เชื่อไม่ชอบด้วย กม.

 

จากกรณีชาวบ้านเจ๊ะหลี  ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.กาะลันตา จ.กระบี่ ยื่นหนังสือร้องให้นายอำเภอเกาะลันตา สั่งตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิโฉนดที่ดินบน "เกาะนุ้ยนอก" เนื้อที่ 5 ไร่   ไม่เคยมีชาวบ้านเข้าไปทำกิน ยังมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ แต่กลับมีการออกโฉนด ทำให้ชาวบ้านกังวลอนาคต จะไม่ได้ใช้ทำมาหากิน

นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์  ส.ส.กระบี่ บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กล่าวตั้งข้อสังเกตว่า การออกเอกสารสิทธิในที่ดินหรือโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะนุ้ยนอก ซึ่งเกาะดังกล่าวไม่เคยมีหลักฐานของการอยู่อาศัยและไม่เคยมีการครอบครองของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แต่หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน ปีงบประมาณ 2563  ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีการออกโฉนดที่ดินบนเกาะนุ้ยนอกโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 ลงนามรับรอง

เเล้วยังตรวจสอบพบว่าการออกโฉนดดังกล่าว ไม่ได้ผ่านสำนักงานที่ดินอำเภอเกาะลันตา แต่ออกโดยศูนย์เดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน จ.กระบี่  โดยเกาะดังกล่าวเป็นแหล่งทำประมงที่ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน และเป็นที่พักชั่วคราวของชาวประมงพื้นบ้านที่แวะพักจอดเรือหลบคลื่นลมแรงมานานตั้งบรรพบุรุษ จึงไม่สามารถออกโฉนดบนพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างแน่นอน และการออกโฉนดนั้นเป็นไปโดยมิชอบด้วยกฎหมาย และหลังจากออกโฉนดเรียบร้อยแล้ว มีการประกาศขายทันทีไร่ละ 20 ล้านบาท

ส.ส.พรรคก้าวไกล กล่าวว่า หลังจากนี้จะไปยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการออกโฉนดที่ดินบนพื้นที่เกาะนุ้ยนอกต่อไป เบื้องต้นพบว่าโฉนดดังกล่าวถูกออกมาจาก ส.ค.1

ขณะเดียวกันทาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 สาขากระบี่ สั่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่มาที่ไปของพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งแต่เดิมเป็นเกาะธรรมชาติที่ไม่มีร่องรอยการทำกินมาก่อน และไม่ได้ตั้งอยู่ในแนวเขตรับผิดชอบของหน่วยงานหนึ่งหน่วยงานใด ทั้งอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา จ.กระบี่ และกรมป่าไม้ จึงต้องรอคำสั่งจากกระทรวงอีกครั้งว่าต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป   

ด้านนักกฎหมายที่ชำนาญเรื่องคดีป่าไม้ ให้ข้อมูลว่า กรณีการออกเอกสารสิทธิครอบครองพื้นที่เกาะ ไม่สามารถกระทำได้อย่างแน่นอน โดยอ้างตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ข้อ 14 (3) ระบุว่า ถ้าที่ดินเป็นที่เกาะ จะต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดที่ดินตามนัยข้อ 14 (3) แห่งกฎกระทรวงฯ กรณีที่ดินมีเพียงหลักฐานใบ ภ.บ.ท.5 จึงเป็นที่ดินที่ไม่มีหลักฐานสำหรับที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน และเป็นที่ดินที่ตั้งอยู่บนเกาะ ฉะนั้น ไม่ว่าจะครอบครองมาก่อน หรือหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (1 ธ.ค.2497) ก็ต้องห้ามไม่ให้ออกโฉนดที่ดินตามนัยข้อ 14 (3) แห่งกฎกระทรวงฯ.