ประธานสภาฯ กำชับน้ำฝนต้องไม่รั่วในห้องประชุมสภาอีก สั่งฝ่ายเลขาดูแลใกล้ชิด พร้อมระบุการลงพื้นที่ของส.ส. ถือเป็นเรื่องปกติ

 

วันที่ 21 ต.ค. 2564 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษาติดตามและตรวจสอบความคืบหน้า การก่อสร้างอาคารรัฐสภา โดยเฉพาะข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งได้ให้รายงานความคืบหน้าการตรวจสอบทุกสัปดาห์ แต่ต้องยอมรับว่า อาคารใหม่ขนาดใหญ่ ย่อมมีความบกพร่อง ก็ต้องแก้ไขกันไปเรื่อย ๆ ซึ่งฝ่ายเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นผู้ดูแลความคืบหน้าทั้งหมด จุดไหนมีปัญหา ก็ต้องแก้ไขปรับปรุง โดยเฉพาะในห้องประชุมใหญ่จะมีน้ำรั่วอีกไม่ได้ หากในอนาคตมีฝนตกหนักอีกจะเป็นปัญหา จึงได้กำชับและติดตามเรื่องนี้เป็นพิเศษ

นอกจากนี้นายชวน  ยังกล่าวถึงการลงพื้นที่ของ ส.ส.ในขณะนี้ว่า เป็นเรื่องปกติในช่วงปิดสมัยประชุม ส.ส. จะลงพื้นที่พบประชาชน แต่ที่ช่วงนี้เป็นข่าวอาจเป็นเพราะอยู่ในช่วงที่มีภัยพิบัติ จึงลงพื้นที่กันบ่อยขึ้นเช่นเดียวกับตนเองที่ลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัยอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพิ่งมาทำหลังจากที่มีกระแสข่าวเรื่องการยุบสภา ส่วนคนในรัฐบาลแยกย้ายกันลงพื้นที่ต่าง ๆ ถือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะดูแลความเดือดร้อนของประชาชน