รมว.คลัง เซ็นลงดาบเพิกถอนใบอนุญาตชั่วคราว 'บ.เอเชียประกันภัย 1950' หลังฐานะการเงินไม่มั่นคง หนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน หวั่นผู้เอาประกันภัยเสียหาย หากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วย ฟ้องศาลปค. ภายใน 90 วัน

 

ทีมข่าวออนไลน์ช่อง 8 รายงานว่า วันที่ 15 ต.ค. 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.คลัง) ลงนามในคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ 1936/2564 เรื่อง เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)  มีสาระสำคัญจากปรากฎหลักฐานต่อนายทะเบียน ว่าบริษัทฯ มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีประมาณการณ์หนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จ่ายค่าสินไหมทดเเทนล่าช้า กระทำการฝ่าฝืนกฎหมาย เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยไม่เป็นไปตามเเบบเเละข้อความที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน

จึงมีคำสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว เพิ่มทุนหรือเเก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน เเละให้มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วัน นับเเต่วันได้รับคำสั่ง

จัดทำรายงานสรุปรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดเเทนให้เเก่ผู้เอาประกันภัย บันทึกรายการทางทะเบียนเเสดงรายการค่าสินไหมทดเเทนให้ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดเเทนตามสัญญาประกันภัยให้เเก่ผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เเละให้รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการ 

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้มีสิทธิเสนอคำฟ้องยื่นต่อศาลปกครองกลางภายใน 90 วัน นับเเต่วันที่ได้รับทราบคำสั่ง