คึกคักตั้งแต่วันแรก สำหรับบรรยากาศของการลงสมัคร นายก อบต. - สมาชิก อบต. ในแต่ละจังหวัด โดยมีทั้งหน้าเก่า หน้าใหม่ แห่สมัครลงชิงชัย ด้าน กกต.ดาวกระจายลงพื้นที่ลับ ตรวจการทำงานเจ้าหน้าที่

 

(11 ต.ค.2564) เมื่อเวลา 09.00 น.ที่ จ.อุทัยธานี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี พร้อม นายสำรวม บุญล้น ผอ.กกต.จ.อุทัยธานี ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การรับสมัคร นายกและสมาชิกสภา อบต.จังหวัดอุทัยธานี วันแรก ที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คาดว่า จะมีความเข้มข้นของการเลือกตั้งนายกฯ อบต. และสมาชิก อบต. โดยวันนี้มีผู้สมัครทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ เดินทางมาลงสมัคร นายก อบต. และสมาชิก อบต.กันอย่างคึกคัก บรรยากาศโดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีกองเชียร์ของแต่ทีมเดินทางมาให้กำลังใจ

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุทัยธานี แจ้งว่า อบต.ทั้ง 49 แห่งในจังหวัด เริ่มดำเนินการรับสมัครเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภา อบต. พร้อมกัน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 11-15 ต.ค.2564 ณ ที่ทำการ อบต.ทุกแห่ง คุณสมบัติผู้สมัครนายก อบต.ต้องมีอายุครบ 35 ปี จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่วนผู้สมัครสมาชิกต้องมีอายุครบ 25 ปี และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามสมัคร โดยต้องเตรียมหลักฐานสมัครให้พร้อม ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน รูปถ่าย ใบรับรองแพทย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ย้อนหลัง 3 ปี ค่าธรรมเนียมสมัคร และหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง นำไปยื่นพร้อมใบสมัคร ต่อ ผอ.กต.อบต.ที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้านครบ 1 ปีนับถึงวันสมัคร

หลังยื่นใบสมัครและได้หมายเลข สามารถดำเนินการหาเสียงสนับสนุนได้ตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบที่กำหนด หากผู้สมัครต้องการหาเสียงทางโซเชียลมีเดีย ใช้รถยนต์หาเสียง ใช้ผู้ช่วยในการหาเสียง หรือจัดเวทีหาเสียง ต้องแจ้งต่อ ผอ.กกต.จังหวัดอุทัยธานี ก่อนดำเนินการหาเสียง

ขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ต.หนองนาคำ บรรยากาศเปิดสมัครรับเลือกตั้งนายก และสมาชิก อบต.ตำบลหนองนาคำ คึกคักเช่นเดียวกัน ผู้สมัครทยอยเดินทางมารอลงสมัคร พร้อมทั้งไหว้สิ่งศักดิ์ของ อบต.หนองนาคำ เพื่อเป็นความสิริมงคลกับผู้สมัคร โดยมีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง เป็นไปตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้าไปสมัคร ซึ่ง อบต.หนองนาคำมีเขตเลือกตั้งทั้งหมด 16 เขตเลือกตั้ง

สำหรับ จ.อุดรธานี ทั้ง 20 อำเภอ มี อบต.ทั้งหมด 109 แห่ง เขตเลือกตั้งรวม 1,245 เขต โดยรับสมัครตั้งวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากผู้สมัครรู้ว่าขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดแล้วมาสมัครต้องระวางโทษจำคุก 1-10 ปี ปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท

ส่วนบรรยากาศที่ ต.บางไผ่ อ.เมืองฉะเชิงเทรา เริ่มคึกคักตั้งแต่ก่อนเปิดทำการรับสมัคร โดยคู่แข่งทางการเมืองท้องถิ่น ยังคงหวังอันดับตัวเลขที่เป็นมงคลในการใช้หาเสียง

 

ด้าน กกต.ดาวกระจายลงพื้นที่ลับ ตรวจการทำงานเจ้าหน้าที่ ย้ำผู้ติดเชื้อโควิด-19 จะสมัครรับเลือกตั้ง อบต. ให้เป็นอำนาจ ศบค.อนุญาต เตือนไม่มีสิทธิอย่าลงสมัครมีโทษตามกฎหมาย

โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก หลังจากไม่มีการเลือกตั้ง อบต.นานกว่า 7 ปี

ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. กระจายลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการรับสมัครรับเลือกตั้ง อบต. แบบไม่ได้แจ้งล่วงหน้า โดยไปแบบลับ อาทิ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. ลงพื้นที่ อบต.บางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, นายปกรณ์ มหรรณพ กกต. ลงพื้นที่ อบต.พระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ กกต. ลงพื้นที่ อบต.เทพกระษัตรี, อบต.ไม้ขาว, อบต.สาคู อำเภอถลาง และอบต.เกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย กกต. เปิดเผยว่า กกต. ประสานกรมควบคุมโรค และ ศบค. เพื่อพิจารณากรณีผู้ต้องการสมัครรับเลือกตั้ง อบต. แต่อยู่ในพื้นที่กักตัว หรืออยู่ระหว่างการรักษาโควิด หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องพิจารณาอนุญาตให้ออกมาสมัครหรือไม่ ซึ่งหากยังไม่ควร จะไม่อนุญาตให้ออกมาสมัคร

ส่วนบุคคลทั่วไปที่ต้องการสมัคร ต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ วัดอุณหภูมิร่างกาย เพราะ กกต.ไม่ทราบผู้ใดติดโควิดหรือไม่ หากพบภายหลังว่าติดโควิด แต่ฝืนมาสมัครต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายควบคุมโรค พร้อมย้ำหากจะมาเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง หากรู้ว่าติดโควิดแต่มาสมัคร จะไปเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างไร

นอกจากนี้ นายธวัชชัย เตือนผู้ต้องการลงสมัครรับเลือกตั้ง ระดับ อบต. ต้องตรวจสอบคุณสมบัติตนเอง เพราะตามกฎหมายใหม่หากรู้อยู่แล้วว่าตัวเองไม่มีคุณสมบัติแต่สมัครรับเลือกตั้งมีโทษทางกฎหมาย ส่วนประเด็นหากวันเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย. พื้นที่ใดประสบภัยพิบัติ หรือ เกิดการแพร่ระบาดของโควิด สามารถเลื่อนวันลงคะแนนได้ แต่ต้องพิจารณาเป็นพื้นที่ไป

สำหรับการเปิดรับสมัครนายก และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562