กระทรวงการต่างประเทศแจง สถานทูตญี่ปุ่นออกเตือนคนญี่ปุ่น ระวังก่อการร้ายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่เฉพาะในไทย

 

13 ก.ย.2564 นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ชี้แจง กรณีสื่อมวลชนสอบถามเกี่ยวกับการที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแจ้งคนญี่ปุ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ระมัดระวังอาจมีการก่อการร้ายนั้น กระทรวงการต่างประเทศได้ตรวจสอบเบื้องต้นกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยแล้ว ได้ความว่า

1. เป็นการส่งอีเมลนี้ไปยังคนญี่ปุ่นในไทย เป็นคำสั่งที่ได้รับมาจากกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นก็ไม่ได้ระบุที่มาของข้อมูล และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นไม่ได้ทราบข้อมูลที่มากไปกว่านี้

2. กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น สั่งการให้ส่งข้อมูลเหล่านี้ไปยังคนญี่ปุ่นที่อยู่ในภูมิภาคแถบนี้ ไม่ใช่เฉพาะไทย แต่ที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นในสิงคโปร์ เมียนมา และอินโดนีเซีย ด้วย

 


ด้าน พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษก ตร. เปิดเผยว่า เท่าที่ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจสันติบาล คือเป็นการแจ้งเตือนจากทางสถานทูตญี่ปุ่น ส่งข้อความถึงพลเมืองที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทย กรณีการแจ้งเตือนลักษณะนี้เป็นการแจ้งเตือนตามวงรอบปกติ ยืนยันว่า ยังไม่มีสิ่งบอกเหตุที่จะเกิดเหตุการณ์ลักษณะก่อการร้ายขึ้นในประเทศไทย

"เรามีการเฝ้าระวัง และเนื่องจากว่าการประสานงานด้านการข่าว ทั้งหน่วยงานความมั่นคงในประเทศต่าง ๆ ด้านข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ในส่วนการรักษาความปลอดภัยสถานที่ รวมถึงสถานพำนักของเอกอัครราชทูต หรือทูตในประเทศไทย เราก็ได้ประสานงานกับตำรวจในพื้นที่ควบคู่กันไป มีการแลกเปลี่ยนด้านข่าวกรองตลอดเวลาอยู่แล้ว