ความคืบหน้า กรณีการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโควิด-19 ใน 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 13 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ซึ่งประชาชนจะมีสิทธิได้รับเงินเยียวจำนวน 2,500 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ลูกจ้างได้รับเงินเยียวยารอบ 2 ในช่วงวันที่ 20-30 ก.ย.นี้ โอนทางบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน ลำดับตามเลขหน้าบัตรประชาชนเช่นเดิม

- นายจ้างจะได้รับเงินเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้างรายละ 3,000 บาท สูงสุด 600,000 บาท คาดโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ วันที่ 20- 30 ก.ย.นี้

การจ่ายเยียวยาผู้ประกันตนมาตรา 33 รอบที่ 2 จะเป็นการเยียวประชาชน ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สำหรับ 9 กิจการ ที่จะได้รับเงินเยียวยา

1. กิจการก่อสร้าง
2. กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร
3. กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ
4.กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก
5.การซ่อมยานยนต์
6.สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน
7.สาขากิจกรรมวิชาชีพ
8.วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ
9.สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร