รมว.ท่องเที่ยวหนุนสะพานเชื่อมเกาะคอเขาเข้าฝั่งงระหว่างต.เกาะคอเขา และ ต.บางม่วง  จ.พังงา รองรับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต พร้อมหวังเดินเครื่องท่าเรือยอชร์และท่าเรือน้ำลึก 

 

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.พังงา  หน่วยงานภาครัฐ และ เอกชน เข้ารับฟัง รายละเอียด ศึกษาผลกระทบการก่อสร้างสะพานเชื่อมระหว่างบ้านน้ำเค็ม หมู่ 2 ต.บางม่วง และ ต.เกะคอเขา อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา โดยกรมทางหลวงชนบท เสนอรัฐบาลเพื่อก่อสร้างสะพานเชื่อมแหล่งท่องเที่ยว และตำบลที่เป็นเกาะแก่ง ในระยะทาง 1.5 กิโลเมตร ซึ่งภาครัฐอนุมัติงบประมาณ 16 ล้านบาท ทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ความคุ้มในการลงทุน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และด้านต่างๆ เบื้องต้นมีการประมาณโครงการก่อสร้างดังกล่าวไว้จำนวนงบประมาณ 1,500 ล้านบาท ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ลงพื้นที่รับทราบความเป็นไปได้ในการลงทุนครั้งนี้เพื่อเตรียมเป็นแหล่งท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือยอชร์ และท่าเทียบเรือน้ำลึก ซึ่งในอดีต เกาะคอเขา เป็นเมืองหัวท่าสำคัญที่มีการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้เบื้องต้นทางกระทรวงท่องเที่ยวฯ เห็นด้วยในการสร้างสะพานเชื่อมระหว่าง บ้านน้ำเค็ม และ เกาะคอเขา

นายพิพัฒน์  กล่าวว่า แม้ว่าโครงการดังกล่าว ทางกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรง แต่หากดำเนินการสำเร็จ สะพานเชื่อมระหว่างเกาะคอเขา จะเป็นสะพานสำคัญ สามารถเป็นสถานที่ หรือ เมืองท่าเทียบเรือที่สำคัญของฝั่งอันดามัน และเป็นเมืองท่องเที่ยวสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้จำนวนมาก ทั้งเรือพาณิชย์ เรือเดินน้ำลึก ชนิดต่าง ๆ อีกทั้งเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างต.เกาะคอเขา และ ต.บางม่วง ให้ประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวกมากขึ้น จากก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่เจ็บป่วย หรือ มีเหตุจำเป็นต้องข้ามเกาะเดินทางด้วยความลำบาก