ข้อมูลนักแสดง

ณัฐชา  เจกะ
Follow Us
ประวัติส่วนตัว : ณัฐชา เจกะ
ชื่อนักแสดงณัฐชา เจกะ
ชื่อเล่นนนนี่
วันเกิด12 ตุลาคม พ.ศ.2542

คุณคิดเห็นอย่างไรต่อเนื้อหานี้