โฆษก กอ.รมน. รับ หนังสือติดตั้งโซลาร์เซลล์ 45 ล้าน "อมก๋อย" เป็นของจริง แจงติดตั้ง 5 พื้นที่ งบผ่านเรียบร้อยแล้ว

(12 ม.ค. 2564) พลตรี ธนาธิป สว่างแสง โฆษกกองอำนวยรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
กล่าวถึงเอกสารแบบสรุปราคากลางติดตั้งโซลาร์เซลล์ จำนวน 45 ล้านบาทในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล ว่า จากการประสานงานกับเลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 ได้รับแจ้งว่า เอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารฉบับจริง เป็นเอกสารที่ใช้ในการเผยแพร่ราคากลางของโครงการเพื่อดำเนินการตามขั้นตอน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 56 วรรค 1 ของภาครัฐ ด้วยวิธีการประมูลราคากลางผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง (e – Bidding)

สำหรับงบประมาณของโครงการจำนวน 45 ล้าน ได้ผ่านการรับรองราคาจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ส่วนรายละเอียดคร่าว ๆ ของโครงการ คือจะมีการติดตั้งแผงและเสาไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน (แบตเตอรี่) รวมถึงทำโครงข่ายไฟฟ้าชุมชน, การลากสายไฟฟ้า และติดตั้งเสาไฟฟ้าใน 5 พื้นที่ ของ อำเภออมก๋อย