"เอกชัย" บุกทำเนียบร้องนายกฯ ทวงคืนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่ชุมนุมทางการเมือง

(15 ก.ย. 2563) นายเอกชัย หงส์กังวาน เข้ายื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้เปลี่ยนสนามหลวงเป็นสวนสาธารณะ เนื่องจากสนามหลวงเป็นที่ที่มีการจัดชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยมาหลายครั้งในอดีต เป็นพื้นที่โล่ง อยู่ใจกลางเมือง จึงเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง และสนามหลวงยังเป็นที่ใช้ประโยชน์ของประชาชน ทั้งขายของและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ แต่หลังเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปี 2519 กรมศิลปากรอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปะวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ 2504 ขึ้นทะเบียนสนามหลวงเป็นโบราณสถานในปี 2520 แต่รัฐบาลยังคงอนุญาตให้พื้นที่เป็นพื้นที่สาธารณะโดยประชาชนสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ได้ 

หลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมทางการเมืองในปี 2552 และ 2553 กรุงเทพมหานคร ออกระเบียบการใช้สนามหลวงด้วยเงื่อนไขที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเช่นห้ามจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ทางการเมืองและคำจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์รวมถึงกำหนดเงื่อนไขการใช้สนามหลวงที่ยุ่งยากเกินความจำเป็น เช่น การวางหลักประกันจำนวน 5 แสนบาท  ถึง 1 ล้านบาท ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ 

ตนเห็นว่าสนามหลวงเป็นพื้นที่โล่งกว้างที่ไม่มี ศิลปะวัตถุ หรือโบราณวัตถุที่จะเข้าลักษณะนิยามของพระราชบัญญัติ โบราณสถาน ฯ การกำหนดเงื่อนไขต่อสนามหลวงเหล่านี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงขอให้นายกรัฐมนตรี พิจารณายกเลิกสนามหลวง ที่เป็นโบราณสถาน ให้กลับมาเป็นสวนสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ รวมถึงให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่จัดขึ้นในวันที่ 19 กันยายนนี้ไดัใช้สนามหลวงเป็นที่ชุมนุม