พลังประชารัฐ เลือก พล.อ.ประวิตร เป็นหัวหน้าพรรคแบบไร้คู่แข่ง ส่วนอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรค นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ คุมการเงิน

(27 มิ.ย. 2563) การประชุมใหญ่สามัญของพรรคพลังประชารัฐ โดยมีนายอุตตม สาวนายน รักษาการหัวหน้าพรรค ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มีสมาชิกกว่า 500 คน ทยอยเข้าห้องประชุม ผ่านการคัดกรอง เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย วาระสำคัญคือการเลือกหัวหน้าพรรค

สำหรับการประชุมในวันนี้ถือว่าเป็นไปตามที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้ เมื่อที่ประชุมเลือก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ ซึ่งเป็นการเสนอชื่อเพียงคนเดียว ไม่มีคู่แข่งและเป็นการลงคะแนนลับ พร้อมเลือกนายอนุชา นาคาศัย เป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่ แบบไร้คู่แข่งเช่นกัน นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเลือกนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส. บัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนพรรค และเลือกนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นเหรัญญิกพรรค

ส่วนกรรมการบริหารพรรคเป็นชุดเดิมทั้งหมด เพียงแต่ตัดฝ่ายของนายอุตตม ออก ประกอบด้วย
1.นายสันติ พร้อมพัฒน์
2.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
3.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
4.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
5.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
6.ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า
7.นายวิรัช รัตนเศรษฐ
8.นายไพบูลย์ นิติตะวัน
9.นายสุชาติ ชมกลิ่น
10.นายอิทธิพล คุณปลื้ม
11.นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
12.นายสุพล ฟองงาม
13.นายพงษ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
14.ชาญวิทย์ วิภูศิริ
15.นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์
16.นายนิโรธ สุนทรเลขา
17.นายไผ่ ลิกค์
18.นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
19.นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
20.นายสุรชาติ ศรีบุศกร
21.นายนิพนธ์ ศิริธร
22.นางประภาพร อัศวเหม
23.นายสกลธี ภัททิยกุล

ไม่แตกแถว! พลังประชารัฐ เลือก "ประวิตร" นั่งหัวหน้าพรรค ไร้คู่แข่ง