พลังประชารัฐ เปลี่ยนโลโก้ใหม่ นำชื่อพรรคใส่ไว้ในวงกลมเพื่อความกลมเกลียว ไม่แตกแถว ด้านหมอดูทำนาย การเปลี่ยนรอบนี้จะเกิดความมั่นคงในพรรค

(27 มิ.ย. 2563) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รักษาการกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงโลโก้ใหม่ของพรรค ที่นำคำว่า พรรคพลังประชารัฐ เข้าไปใส่ไว้ในวงกลมทั้งหมด จากเดิมที่เคยเปลี่ยนเมื่อครั้งประชุมใหญ่ เมื่อเดือนธันวาคมปี 2562 นั้น คำว่า พลังประชารัฐ จะเกินออกมาจากวงกลม

โดยนายไพบูลย์ ระบุว่า การเปลี่ยนครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้เกิดความกลมเกลียวภายในพรรค ไม่ให้มีคนแตกแถว และทุกอย่างเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันภายใต้การดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ว่าที่หัวหน้าพรรค

ด้านนายชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง หรือ ซินแสเข่ง หมอดูเข็มทิศทองคำ ทำนายลักษณะของโลโก้ว่า การวางตำแหน่งโลโก้ เป็นการเสริมในเรื่องของกำลังธาตุที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้น ทั้งผู้ที่อยู่ในพรรคด้วยกันและตำแหน่งหน้าที่การงานของพรรค ที่จะได้ความมั่นคงจะเกิดขึ้น ซึ่งโลโก้ล่าสุดของพรรค มองได้ว่าวงกลมคือลักษณะของธาตุน้ำ ธาตุน้ำจะบ่งบอกถึงความกลมเกลียว การปรับตัวเข้าหากันทำให้มีความกลมกลืนได้

ส่วนตัวอักษรที่อยู่ในวงกลม เป็นชื่อของพรรคพลังประชารัฐ ตัวอักษรยาวเป็นธาตุไม้ มักจะเจรจาตรงไปตรงมา ตามลักษณะของธาตุไม้ และธาตุไม้ ร่วมกันกับธาตุน้ำ ก็จะก่อให้เกิดความมั่นคงเกิดขึ้น จึงเชื่อว่าปัญหาความขัดแย้งภายใน อาจจะมีบ้างเพียงเล็กน้อย เพราะจะไม่มีคงเป็นไปไม่ได้