"กวินนาถ" ไม่กลัวพ้น ส.ส. เชื่อ กกต. ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ขอ "อนาคตใหม่" อย่าเล่นเกมการเมือง

วันที่ 18 มกราคม 2563 น.ส.กวินนาถ ตาคีย์ ส.ส.ชลบุรี ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ส.ส. ที่ถูกพรรคอนาคตใหม่ ขับออกจากพรรค กล่าวถึงกรณีที่พรรคอนาคตใหม่ ส่งรายงานจำนวนสมาชิกรอบสุดท้ายของปี 2562 ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยพบว่าสมาชิกทั้ง 4 คน ที่ถูกขับออกยังคงเป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่อยู่ดังเดิม จนอาจเป็นผลให้ตนเอง และนายจารึก ศรีอ่อน ส.ส. จันทบุรี ที่ไปสมัครเข้าร่วมพรรคพลังท้องถิ่นไทเรียบร้อย จะพ้นสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. เนื่องจากสังกัดพรรคซ้ำซ้อน

โดย น.ส.กวินนาถ ระบุว่า ไม่กังวลหรือกลัวต่อเรื่องนี้ เพราะส่วนตัวยังเชื่อว่าองค์ประชุมในวันที่มีมติขับ 4 ส.ส. นั้นครบถ้วน เนื่องจากทุกครั้งที่ประชุม พรรคอนาคตใหม่จะนับองค์ประชุมก่อนเปิดประชุมเสมอ และมติดังกล่าวใช้วิธีการขานชื่อ ซึ่งทุกคนก็ขานให้ขับออกหมด สื่อมวลชนมากมายก็ไปติดตามทำข่าว และไลฟ์สด ที่สำคัญหลังมีมติแกนนำพรรคก็ออกมาให้สัมภาษณ์ใหญ่โต จึงฟังไม่ขึ้นหากจะออกมาบอกว่าองค์ประชุมไม่ครบ นอกจากจะมีเจตนาอย่างอื่น และถึงแม้แกนนำพรรคจะบอกว่าไม่ได้กลั่นแกล้ง แต่การกระทำหลาย ๆ อย่าง มันมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย

ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ หากพรรคอนาคตใหม่ เล่นเกมการเมืองและบอกว่าองค์ประชุมไม่ครบ กกต. คงต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย และเชื่อว่าศาลจะมองที่เจตนาอันบริสุทธิ์ของตนเอง และเพื่อน ส.ส. ที่ถูกขับออกจากพรรค ที่สำคัญยังมีพยานหลักฐานมากมายที่ทำให้มั่นใจว่ามติดังกล่าวสมบรูณ์แล้ว

นอกจากนี้ ขอเรียกร้องพรรคอนาคตใหม่ ว่าอย่าเล่นการเมืองโดยใช้วิธีนี้ เพราะมันไม่ใช่วิถีของพรรคการเมืองใหม่ พรรคการเมืองที่มีคนเชื่อถือ และอยากให้จากกันด้วยดี ซึ่งส่วนตัวไม่เคยพูดให้ร้ายพรรค เนื่องจากพรรคอนาคตใหม่ เป็นพรรคที่ทำให้ตนเองเติบโตมาได้ถึงทุกวันนี้