ทบ. ชี้แจงเหตุ ‘พลทหาร’ เหยียบกับระเบิดขาขาด ได้ปูนบำเหน็จ-เลื่อนชั้นยศ เช่นกัน ตามระเบียบ กระทรวงกลาโหม ปี 2559 โดยมีคณะกรรมการพิจารณาชั้นยศ

กรณีกองทัพบก ชี้ว่าแจง ทหารเหยียบกับระเบิด เลื่อนชั้นยศไม่ได้ เพราะไม่ใช่ตำแหน่งประจำ แต่ ทบ.ดูแลสิทธิต่างๆ เต็มที่ ก่อนหน้านี้นั้น

พันเอก หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงเพิ่มเติมกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ หาลาภ ตำแหน่ง พลปืนเล็ก กองร้อยทหารราบที่ 112 กองพันทหารราบที่ 11 กรมทหารราบเฉพาะกิจที่ 11 กองกำลังสุรนารี เหยียบกับระเบิดไม่ทราบชนิดจนขาขวา และข้อเท้าขาด ขณะลาดตระเวนในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รวงผึ้ง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ว่า ทหารกองประจำการ เมื่อปฏิบัติราชการในเวลาเหตุฉุกเฉินจนได้รับอันตรายจนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพ มีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จพิเศษ โดยพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศ หรือเลื่อนชั้นยศสูงขึ้น แล้วแต่กรณี ซึ่งเป็นไปตาม “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบำเหน็จ พิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน พ.ศ.2559”

สำหรับกรณี พลทหาร พัชรพงษ์ ก็ได้รับสิทธิตามระเบียบดังกล่าวเช่นกัน โดยเมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาปลดพิการทุพพลภาพแล้ว จะได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษฯเลื่อนชั้นเงินเดือน รวมทั้งได้รับการเสนอแต่งตั้งชั้นยศ ส่วนจะได้รับการปูนบำเหน็จพิเศษและแต่งตั้งยศเป็นชั้นใดนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ ยืนยันว่า กองทัพบกจะให้การดูแลสิทธิประโยชน์ของกำลังพลในทุกด้านอย่างดีที่สุด