เตรียมเรียกผู้นำศาสนาร่วมแก้ไขปัญหาโรคหัดระบาด เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โรคหัดระบาดหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบในกลุ่มเด็กอายุระหว่าง 9 เดือน - 5 ปี และ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี ซึ่งในห้วงที่ผ่านมา มีผู้ป่วยแล้ว 1 พันคน เสียชีวิตถึง 15 คน สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากคนบางกลุ่มปฏิเสธการรับวัคซีน มาจากความเชื่อ หรือการเดินทางมารับวัคซีนยังห่างไกล หรือการเพิกเฉยไม่ให้ความสำคัญ

ล่าสุดรักษาการเลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมหารือ เพื่อแก้ไขปัญหาโรคหัดระบาดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอบันนังสตา

โดยเตรียมเรียกผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดและโรคอื่น ในกลุ่มเป้าหมายเด็กวัยเรียน ให้ครบ 95 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายนนี้

โรคหัดระบาด 3 จังหวัดชายแดนใต้ เตรียมประชุมเร่งแก้ปัญหา