ศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แจ้งประชาชนไม่ต้องหวั่นวิตกในการเกิดพายุลูกเห็บ เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ปฎิบัติภารกิจควบคุมและบรรเทาได้ทันท่วงทีในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตร

น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ทางศูนย์ปฎิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงนั้น ได้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด และมีแผนการบิน ปฏิบัติการเพื่อป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บในแต่ละพื้นที่ โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดพายุลูกเห็บโดยตรง ผ่านทางไลน์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่การเกษตรของประชาชน เพื่อให้เตรียมการป้องกัน และรับมือกับภัยธรรมชาตินี้ แต่ขณะเดียวกันทางศูนย์ฯ พร้อมที่จะบินปฏิบัติการทันทีเพื่อป้องกัน หรือลดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์ของประชาชน

การเกิดพายุลูกเห็บนั้น เป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูร้อน โดยเมื่ออากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปะทะกับอากาศร้อนและชื้นในประเทศไทย โดยจะเกิดพร้อมๆ กัน หรือเกิดในช่วงเวลาไล่เลี่ยกันในหลายพื้นที่ ทีมปฏิบัติการยับยั้ง-สลายลูกเห็บ จะวางแผนบินปฏิบัติการ โดยการใช้เครื่องบินซุปเปอร์คิงส์แอร์ ที่มีฐานบินอยู่ที่สนามบิน จ.พิษณุโลก บินตรงมายังพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดลูกเห็บ และยิงพลุ ซิลเวอร์ไอโอไดน์ ให้ลูกเห็บซึ่งเป็นน้ำแข็งกลายเป็นเม็ดฝนตกลงมาแทน

อย่างไรก็ตาม การบินปฏิบัติการไม่สามารถปฏิบัติการได้ทุกพื้นที่ ด้วยข้อจำกัดเรื่องเครื่องบิน แต่ทั้งนี้ได้มีการแจ้งเตือนไปยังกลุ่มเป้าหมาย อาสาสมัครฝนหลวงของแต่ละจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ปภ. ปชส.จังหวัด เพื่อกระจายข่าวไปยังพี่น้องประชาชนให้รับทราบและเตรียมการป้องกันได้ทันท่วงทีแล้ว

 

Cr.เอกพงษ์/ขอนแก่น